Naša dopravná infraštruktúra - cesty, chodníky, pešie zóny, mosty a železnice - sa musia vyrovnávať s narastajúcou dopravou a rozvojom miest. Prestoje na týchto základných infraštruktúrach, či už kvôli novej výstavbe alebo údržbe, spôsobujú meškania a výluky smerujúce k dopravnému preťaženiu. Trvanlivé a rýchle stavebné riešenia pomáhajú tento negatívny dopad minimalizovať.

Riešenie pre mestské lokality

Spoločnosť Sika je dodávateľom stavebných riešení a rekonštrukcií pre cesty, ulice, terénne úpravy a mestské projekty. Kliknutím na obrázok nižšie sa dozviete viac o tom, v ktorých oblastiach môže spoločnosť Sika vyriešiť vaše požiadavky.

1. Poklopy šácht a inžinierských sietí

Poklopy šácht a inžinierských sietí sú v mestách vstupom do podzemnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa energetickú, kanalizačnú, vodovodnú a komunikačnú sieť. Nie je neobvyklé, že tieto poklopy sú umiestnené pod dopravou zaťaženými plochami - v takomto prípade môže vysoké dynamické zaťaženie viesť k poškodeniu uloženia poklopu a tým k nebezpečným nerovnostiam na vozovke. Aby sa zabránilo dopravným kolónam, ponúka spoločnosť Sika rýchle riešenia, ktoré je možné aplikovať medzi rôzne materiály, dobre sa vyrovnávajú s okolitým asfaltom a sú vhodné pre nízke teploty.

Sika riešenia

 

Sika® FastFix-138 TT / Sika® FastFix-4SL rýchlo tuhnúce a zálievkové malty pre práce na údržbe ciest

Sikadur®-32+ dvojzložkové konštrukčné lepidlo

Aplikátori, ktorí sa špecializujú na opravu poklopov šácht alebo inžinierských sietí sa často stretávajú aj s opravou vnútornej časti šachty. Pozrite sa na riešenia spoločnosti Sika pre kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. (AJ)  Sika riešenia pre čistiarne odpadových vôd.

Cementitious Grouting with Sika FastFix

2. Pojazďované spevnené plochy

V súčasnej dobe sa dlažba pre dopravnú komunikáciu často používa ako architektonický prvok v mestskej zástavbe. S rastúcim dopravným zaťažením a dlhšou životnosťou bolo nutné zvoliť nový prístup k materiálom a systémovým konštrukciám. Preto spoločnosť Sika navrhla kompletnú radu mált a výrobkov určených pre pokládku dlažobných kociek na komunikáciách. Táto ponuka je v súlade s platnými normami a je založená na previazanom systéme pokládkových mált, škárovacích mált a doplnkových výrobkov pre pochôdzne zóny. Príkladom použitia sú dilatačné, spojovacie a deliace škáry a inšatalácie mestského mobiliáru.

Sika riešenia

Sika® FastFix-132 CZ rýchlo tuhnúca malta na určená na pokládku dlažby a kamena

Sika® FastFix-133 CZ  ​cementová výplňová malta na škárovanie rôznych typov dlažobných prvkov 

Sikaflex®-406 KC polyuretánový samonivelačný vysoko výkonný tmel

Sikadur®-31+ štrukturálne epoxidové lepidlo na lepenie obrubníkov ale upevňovanie mobiliáru

Illustration of broom application of Sika® FastFix mortar on cobblestone street

3. Nepojazďované spevnené plochy

Pokladanie dlažby pre nepojazďované plochy sa od zón s automobilovou prevádzkou líši uvažovaným zaťažením na plochu a požiadavkami na spracovanie. Na zhutenenie systému sú potrebné vibračné dosky. Aplikácia je jednoduchá a cenovo výhodná. Pre dlhodobú trvanlivosť a estetické vyhotovenie je potrebné venovať zvláštnu pozornosť škáram medzi dlažobnými kockami, aby odolávali vegetácii, vymývaniu materiálu, bodovému zaťaženiu a ďalším vplyvom. 

Sika riešenia

Sika® FastFix-134 CZ vlhkosťou vytvrdzujúca malta na pokladanie dlažby a kameňa

Sikagard®-790 all in one impregnačný náter proti vnikaniu vody a olejov 

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

4. Upevňovanie koľajníc

Systém dopravy sa v modernom svete zmenil. Napríklad v centre mesta máme nové električkové trate, ktoré musia byť dobre prispôsobené dopravným obmedzeniam, a taktiež vzájomne prepojené križovatky, ktoré vyžadujú dokonalé riešenia spojenia rôznych typov podkladov (napr. asfaltových, betónových) a oceľových koľajníc.

Spoločnosť Sika vyvinula špecifický rad výrobkov, ktoré sa aplikujú medzi a pod koľajnice a asfalt, dlažobné kocky alebo betónové vozovky, vďaka čomu je možné taktiež znížiť hluk a vibrácie spôsobené električkami.

Illustration of tram track rail fixing at landscaped area

5. Tesnenie škár

Pohyblivé alebo dilatačné škáry v dlažbe sa obvykle umiestňujú v rozmedzí približne 5x5 metrov. Používajú sa na dopravou zaťažených miestach pre automobilovú dopravu, pre vlakové alebo električkové koľaje, alebo pre materiálové či zónové prechody (napojenie na domy, šachty a pod.). Tieto škáry musia byť častokrát utesnené, aby boli chránené proti hromadeniu vlhkosti a proti vplyvom mrazu a rozmrazovania a zároveň umožňovali pohyb. 

Sika riešenia

Sikaflex®-406 KC  Elastický tmel na škáry s možnosťou pridania urýchlovača
Sikaflex® PRO-3 Purform® Tixotrópny elastický tmel na škáry

Sealing connection joints between concrete and concrete

6. Upevňovanie mobiliáru

Cestná a železnicná infraštruktúra vyžaduje upevnenie stĺpov pre napájanie, pre verejné osvetlenie a dopravné značky, zastávky verejnej dopravy, stojany na bicykle a ďalšie prvky. Reakreačné zóny a zelené plochy vyžadujú lavičky a taktiež obrubníky alebo ploty k vymedzovaniu plôch. Bilboardy sa upevňujú z komerčných dôvodov a vodovodné prípojky, ako sú hydranty, sa inštalujú z bezpečnostných dôvodov alebo kvôli horúcemu počasiu. Všetky tieto prvky patria do kategórie mestského mobiliáru. Spoločnosť Sika je schopná ponúknuť rad výrobkov a mált vhodných pre rýchle a trvanlivé upevnenie mnohých prvkov tohoto druhu.

Sika riešenia

Sikadur®-31+ epoxidové lepidlo na lepenie a ukotvenie stĺpov, značiek, svietidiel a mestského mobiliáru.

SikaGrout®-312 je cementová, 1-komponentná, expandujúca, zmrašťovanie kompenzujúca, prašnosť redukujúca, vysoko kvalitná zálievková malta na hrúbky vrstiev od 6 do 125 mm.

Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

7. Anti-Graffiti náter

Menej asfaltu v mestách, krásne a čisté prostredie, zvýraznenie nádherných stavieb - to je v niekoľkých slovách rastúca túžba ľudí žijúcich v mestách po návrate k prírodným krásam.

Pre zachovanie vzhľadu týchto rôznych meststkých prvkov a ich ochranu pred vandalizmom, graffiti alebo nežiadúcou reklamou (napr. letáky) vyvinula spoločnosť Sika trvanlivý antigraffiti náterový systém. Je mimoriadne účinný, jednoducho sa čistí a je ohľaduplný k životnému prostrediu - na odstránenie graffiti stačí  iba voda. Už žiadne nákladné a nevzhľadné reštaurátorské práce na nádherných pamiatkach, podchodoch a fasádach budov. Pozrite sa na video nižšie.

Sika riešenia

Sikagard®-850 Clear Anti-graffiti náter

Sikagard®-850 Primer, Sikagard®-850 Activator Anti-graffiti primery

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

8. Dilatačné škáry mostoviek

Mostovku je potrebné oddeliť od nadväzujúcej vozovky a stĺpov, aby bolo možné zohladniť tepelnú rozťažnosť a zmrašťovanie, seizmické pohyby, dynamické zaťaženie a ďalší pohyb mosta. Toto sa dosiahne zhotovením dilatačnej škáry mostovky.

Tieto škáry musia často taktiež zabrániť prenikaniu rozmrazovacích chemikálií alebo iných korozívnych látok do podkladu. Sú veľmi exponované a sú jedným z prvých prvkov, ktoré môžu na moste zlyhať, čo môže viesť k nebezpečným dopravným nehodám a dlhým dopravným kolónam. Včasná a rýchla oprava dilatačných škár je preto pre zlepšenie komfortu mestskej zástavby zásadná.

Sika riešenia

Použitie Sika® FastFix-138 TT pre opravu dilatačných škár mostoviek umožňuje rýchly návrat do prevádzky (v priebehu niekoľkých hodín) a jednoduchú aplikáciu aj pri nízkych teplotách

Illustration of bridge deck expansion joint at pavement with car driving over

Udržateľná urbanizácia

Smooth finished concrete sidewalk at transport station in Brisbane, Australia with guides for blind, palm trees and yellow tiled sculpture

Rekreačné zóny v mestách s rastúcim počtom obyvateľov vyžadujú dlhodobé riešenia estetického vzhľadu, kombinácie rôznych materiálov, tlmenie hluku a ochrany proti vandalizmu.

Spoločnosť Sika ponúka riešenie pre všetky typy projektov v oblasti mestskej zástavby, krajinnej zelene a železničnej dopravy, aby tieto priestory boli príjemné, uživatľsky prívetivé a udržateľnejšie ako v minulosti. Sľubujeme, že sa oplatí pozrieť sa na riešenia, ktoré spoločnosť Sika ponúka.

Mohlo by vás zaujímať