Urbanisti sú nútení rozširovať miestnu verejnú dopravu a železničné systémy tak, aby sa vyrovnali rýchlym rozvojom miest. Dlhodobá životnosť, elektrická odolnosť a nenáročná údržba sú nevyhnutné. Zvyšujú sa taktiež požiadavky na zníženie vibrácií a hluku v systéme upevňovania koľajníc, vďaka čomu sa pružné, objemovo stlačiteľné zálievkové hmoty stávajú efektívnym riešením.

Systémové riešenie a knowhow

Fixing tram rail wiht epoxy grouting

 

Spoločnosť Sika ponúka technickú podporu v každej fáze projektu konzultantom, projektantom, prevádzkovateľom a dodávateľom.

Optimálne a inovatívne riešenie spoločnosti Sika pre ukladanie koľajníc umožňuje najrôznejšie namáhanie a podmienky pre maximálne zaťaženie náprav až do 25 ton.

Spôsob upevnenia a zalievania koľajníc

V závislosti od konštrukcie je koľajnica uložená na pružnej zálievke pod podkladnicou a bodovo zakotvená alebo kontinuálne zaliata v základe pružnou zálievkou. Kliknutím na jednotlivé typy nižšie sa dozviete viac informácií.

Illustration of discrete fixation rail track for rail fixing grout and anchoring
Illustration of embedded rail track for rail fixing grout and joint sealant

1. Bodové/priame uloženie koľajníc

Close up view of discrete rail fixation for train track on Oborniki Bridge in Poland

Pri bodovom/priamom uložení sa koľajnica montuje na podkladné dosky pripevnené k zemi v rôznych vzdialenostiach v závislosti na zaťažení.

Spoločnosť Sika poskytuje pre bodové/priame uloženie kolajníc zálievky a chemické kotvy.

Kliknutím na obrázok sa dozviete viac.

Rail fixing train track tunnel
Kotvy pre upevnenie koľajníc

Pretože je tento systém upevňovania koľajníc založený na chemických a mechanických materiáloch, nedochádza k predpätiu podkladu, tak ako pri expanzívnych mechanických kotvách. Ideálne sa hodí pre aplikácie s vysokým zaťažením, najmä v prípade bodového/priameho uloženia. 

Spoločnosť Sika ponúka tri varianty chemických kotiev:
Sikadur® 32+ (suché a matne vlhké betónové podklady) - aplikácia nalievaním
Sika AnchorFix®-3030 (suché a matne vlhké betónové podklady) - aplikácia zmiešavacou špičkou a disperzerom
Sika Icosit® KC 220 / 60TX (suchý betónový podklad) - aplikácia nalievaním

Zálievky na upevňovanie koľajníc

Bez ohľadu na typ a veľkosť základových dosiek je možné pre všetky prípady priameho upevnenia - koľaje bez podsypu, špeciálne koľajové práce, koľaje v tuneloch a na mostoch, a za určitých okolností aj koľaje bez kotviacich skrutiek, použiť flexibilnú zálievku. 

Spoločnosť Sika ponúka zálievky pre rôzne podmienky:

 • Icosit® KC 340/4 sa používa pre bodové/priame uloženie s maximálnym prevádzkovým zaťažením produktu do 3MPa.
 • Icosit® KC 340/7 sa používa pre bodové/priame uloženie s maximálnym prevádzkovým zaťažením produktu do 4 MPa. Univerzálnosť týchto výrobkov umožňuje ich použitie pre všetky druhy oceľových základových dosiek, kotviacich skrutiek a koľajníc.  

2. Kontinuálne uloženie koľajníc

Rail fixing tram track embedded into cobblestone street in Zurich, Switzerland

Pri kontinuálnom zalievaní alebo zapustenom upevnení koľajnice je koľajnica zapustená do podkladu, vďaka čomu vzniká súvislá, neprerušovaná zálievka. Tento postup sa bežne používa na meststkých električkových tratiach.

Spoločnosť Sika dodáva zálievku, pružné tesnenie škár a lepidlá pre zapustené koľajnice.

Kliknutím na obrázok nižšie sa dozviete viac.

Workers installing rail fixing grout in tram depot in Oerlikon, Switzerland
Zálievky na upevnenie koľajníc

Spoločnosť Sika ponúka zálievkové hmoty pre upevňovanie koľajníc pre rôzne podmienky:

 • Icosit® KC 340 / 35 - Maximálne prevádzkové zaťaženie produktu až do 1 MPa
 • Icosit® KC 340 / 45 - Maximálne prevádzkové zaťaženie produktu až do 2 MPa
 • Icosit® KC 340 / 65 - Maximálne prevádzkové zaťaženie produktu až do 4 MPa
Lepidlá pre výplňové bloky

Spoločnosť Sika ponúka lepiace materiály pre upevnenie kotviacich blokov:

 • Icosit® KC 330 FK rýchlo tuhnúci dvojzložkový tixotrópny (odolný voči priehybom) pružný polymér na báze polyuretanu.
Tesnenie škár

Sika ponúka pružné tmelenie škár medzi koľajnicami a priliehavými povrchmi:

 • Sikaflex®-406 KC jednozložkový samonivelačný, elastický tesniaci tmel pre škáry s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, určený najmä pre škáry medzi koľajnicami, priľahlými povrchmi (asfalt) a použitie s výrobkami Icosit® KC.
 • Sikadur®-32+ dvojzložkový základný náter na betón (suché a matne vlhké betónové podklady) a oceľ, na báze kombinácie epoxidových živíc a špeciálnych plnív, odolný proti vlhkosti, určený na použitie pri teplotách od +10°C do +30°C. Povrchová odolnosť náteru Sikadur®-32+ (4,335 GΩ) spĺňa požiadavky normy EN 50122-2 (0,8-8,8 GΩ)
 • Icosit® KC 330 (Sika  Primer-115) jednozložkový základný náter pripravený na použitie na suché betónové a oceľové podklady.

Prečo používať Icosit® KC flexibilné polyuretánové zálievky na upevňovanie koľajníc

Zálievky na báze polymérnej živice Icosit® KC 340 spoločnosti Sika sú vyrobené z pružného dvojzložkového polyuretánu. Nie sú citlivé na vlhkosť a sú určené ako vibrácie pohlcujúce, zaťaženie prenášajúce, flexibilné zálievkové hmoty na bodové/priame a kontinuálne uloženie koľajníc.

Rada Icosit® KC si získala celosvetové ocenenie pre individuálnu, dlhotrvácnu priamu fixáciu koľajníc k pevným podkladom, ako je betón a oceľ. Začleňuje sa do najrôznejších konštrukcií koľajiska - v diskrétnom aj kontinuálnom upevnení, zapustené alebo plávajúce koľajnice, električkové trate s trávnatým prekrytím, pre železničné, ľahké koľajové, električkové trate a inštalácie žeriavových dráh.

Tiché a hladké trate pre kľudný mestský život

Rail fixing tram moving fast through Bahnhofstrasse street at night in Zurich, Switzerland
Účinná redukcia hluku a vibrácií
 • Pružná medzivrstva pre optimálne zníženie prenosu hluku a vibrácií, tj. tlmenie vibrácií, liata na mieste po vyrovananí, aby sa eliminovali dutiny pod koľajnicami a zabezpečilo sa súvislé a homogénne upevnenie.
 • Zvýšenie komfortu a plynulej prevádzky vlakov, známe taktiež ako "tiché koľajnice".
 • Vhodne zvolená tvrdosť pre daný typ koľajových vozidiel, shore A, zabezpečuje primárne zníženie hluku znížením vibrácií a sekundárneho hluku, vďaka čomu sa zvyšuje komfort a plynulosť jazdy vlaku a umožňuje splniť požiadavky noriem. Táto vlastnosť taktiež zabezpečuje správnu mieru priehybu koľajníc.

 

Výhody pružných PU zálievok Sika na upevňovanie koľajníc

Black vector icon piggy bank with money

 

 

Vysoká trvanlivosť a nízke náklady na údržbu
Ako je to možné?
 • Nosnosť - odolnosť voči dynamickému zaťaženiu a trvalé vyrovnanie koľajníc pre zabezpečenie stability trate.
 • Vyrovnanie nevyhnutných tolerancií medzi koľajnicou a betónovým alebo oceľovým podkladom 
 • Dlhodobá odolnosť proti vode a väčšine čistiacich prostriedkov umožňuje dlhodobú životnosť použitého systému v umývacích staniciach.
 • Odolnosť proti: minerálnym olejom, motorovej nafte, pohonným hmotám, rastlinným a živočíšnym tukom - umožňuje dlhodobú životnosť použitých materiálov v prípade koľají integrovaných s povrchom vozovky.
 • Extrémne nízke (takmer nulové) náklady na údržbu a dlhá životnosť vďaka vyššie uvedeným bodom.
Black vector icon versatility cross arrows pointing in all 4 directions

 

 

Univerzálnosť
Prečo je to tak?
 • Vhodné pre všetky typy koľajníc (napr. 60R1, 60R2, 49E1 atď).
 • Existujú vybrané varianty materiálov pre betónové a oceľové podklady v závislosti na aplikácii (električkové, vlakové, podzemné a nadzemné, žeriavové dráhy atď.)
Black vector icon engineer man head with hard hat tie

 

 

Zvýšená bezpečnosť s nízkym rizikom
Povedzte mi viac
 • Zvýšená bezpečnosť a maximálny výkon vďaka vynikajúcim parametrom výrobkov Sika Icosit® KC
 • Vysoké hodnoty elektrického odporu, ktoré chránia pred účinkami bludných prúdov.
Black vector icon chart gears efficiency

 

 

Jednoduchá aplikácia
Ako je to možné?
 • Manuálna aplikácia alebo
 • Strojná aplikácia - vysoko ekologické a ekonomické riešenie vďaka menšiemu množstvu odpadu a kratšiemu času potrebnému na aplikáciu. 

Certifikovaná kvalita zaručuje bezpečnosť

Výrobky z rady Icosit® KC musia pred uvedením na trh prejsť rozsiahlim interným testovaním na sofistikovanom zariadení v reálnych podmienkach.

Okrem toho sú rozsiahle testy v teréne doplnené nezávislými skúšobňami tretích strán, ako sú Technická univerzita v Mníchove, Univerzita v Calgary, AEA Rail Technology (Veľká Británia), Univerzita v Louvai a mnoho ďalších. Nemecké dráhy (DB) zaradili spoločnosť Sika do kategórie "Q1", čo znamená dodávateľ najvyššej kvality. Na schválené konštrukcie upevnenia koľajníc pružnou zálievkou  Icosit® KC spolieha aj mnoho ďalších železničných úradov.

Z dôvodu doplnenia skúšobných správ o dlhodobej skúsenosti v prevádzke bolo z mosta Heinrichsheim v Nemecku odstránené dokonale neporušené 28 rokov staré žľabové vyhotovenie upevnenia koľajníc pomocou zálievky Icosit® KC. Technická univerzita v Mníchove vypracovala diagram priehybu zaťaženia (pružiny). V porovnaní s pôvodným diagramom z kontroly kvality v čase inštalácie v roku 1971, vykazoval po 28 rokoch iba 6% stratu pružnosti (+/- 10% výrobná tolerancia) - dôkaz vynikajúcej životnosti.

 

"Dôveryhodné systémy v skúške obstoja."
Testing equipment for Sika Icosit rail fixing
Obrázok: Výrobky Sika Icosit® KC prechádzajú rozsiahlym interným testovaním
Testing equipment for Sika Icosit rail fixing