Sikagard®-790 All-in-One Protect

Komplexná ochrana pórovitých povrchov

Sikagard®-790 All-in-One Protect je ochranná impregnácia vyvinutá na VŠETKY typy pórovitých minerálnych podkladov proti vnikaniu kvapalín na báze vody a olejov a na ochranu alebo výrazné zníženie zafarbenia týchto materiálov. Sikagard®-790 All-in-One Protect nevytvára na povrchu film a preto je úplne neviditeľná. Sikagard®-790 All-in-One Protect umožňuje obojsmernú difúziu vodnej pary a vo výsledku si ošetrené povrchy zachovávajú svoje normálne hydrotermálne a vlhkostné správanie. Sikagard®-790 All-in-One Protect tiež umožňuje jednoduchšie odstraňovanie graffity, ktoré sú nastriekané na povrchoch (vhodnými čističmi).

  • Ochrana proti vnikaniu vody a olejov
  • Ochrana proti zafarbeniu
  • Vhodné na použitie na všetkých typoch fasád, podláh a striech
  • Vhodné na použitie na väčšine stavebných materiálov a podkladov
  • Vytvára neviditeľnú ochranu - bez zmeny vzhľadu
  • Paropriepustné
  • Odolné voči UV žiareniu
  • Redukuje problém graffity - umožňuje jednoduchšie odstraňovanie
  • Priateľský k životnému prostrediu - nízky obsah VOC