SikaGrout®-312

Mnohoúčelová, vysoko kvalitná zálievková malta na inžinierske použitie

SikaGrout®-312 je cementová, 1-komponentná, expandujúca, zmrašťovanie kompenzujúca, prašnosť redukujúca, vysoko kvalitná zálievková malta na hrúbky vrstiev od 6 do 125 mm.

 • Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
 • Jednoduché miešanie, stačí pridať vodu
 • Redukujúca prašnosť
 • Expanzia ≥ 0,1 %
 
 • Bez obsahu VOC
 • Bez kremičitého piesku
 • Nekorozívna
 • Veľmi nízke zmrašťovanie
 • Vysoká odolnosť proti síranom
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Vysoká počiatočná pevnosť po 24. hodinách
 • Dobrá počiatočná pevnosť pri +5 °C
 • Vysoká odolnosť proti zmrazovacím / rozmrazovacím cyklom a posypovým soliam (XF4)