História

PRED ROKOM 1993

Už pred založením 100 % dcérskej spoločnosti firmy Sika na Slovensku mnohé
slovenské firmy spoznali, predovšetkým pri prácach v zahraničí, materiály Sika.
Hlavne strešné fólie Sikaplan sa v bývalom Československu veľmi úspešne
zabudovávali už od počiatku 70. rokov minulého storočia. V roku 1991 bolo
vytvorené zastúpenie firmy Sika v Brne, ktoré malo na starosti aj Slovenský trh.

Rozdelením Československa na dva samostatné štáty v roku 1993 vznikla nutnosť
založenia nových samostatných dcérskych spoločností. Na Slovensku sa tak stalo
v októbri 1993.

ROK 1993 – 1999

Vtomto ranom období pôsobenia firmy Sika na Slovensku bola všetka činnosť
organizovaná zo sídla spoločnosti v Bratislave. Sika Slovensko spol. s r. o.
spolupracovala s viacerými realizačnými firmami (napr. Strena, Izolex atď) a s
niektorými zmluvnými predajcami (napr. Sikmat). Portfólio obchodovaných
produktov sa zameriavalo na vybrané prísady do betónov (Sikament, Plastiment),
na strešnú fóliu Sikaplan a na produkty stavebnej chémie, predovšetkým malty na
opravu betónových konštrukcií a ochranné nátery. Hneď od začiatku sa naše
aktivity zameriavali na významné stavebné diela a konštrukcie.

ROK 2000 – 2010

Začiatkom roka 2000 bola založená nová divízia Industry, ktorá sa svojimi
špeciálnymi tmelmi a lepidlami sústreďovala na zákazníkov v automobilom a
strojárskom priemysle.

V roku 2002 bola založená nová divízia Distribution, ktorej cielom bolo ešte
viac priblížit vybrané produkty Sika do regiónov vybudovaním siete predajní
stavebnín. Úlohou zmluvných predajcov, ktorí s nami  spolupracovali
najskôr vo väčších, postupom času aj v menších mestách, bolo nielen produkty
predávať, ale aj poskytovať poradenstvo pre záujemcov o špeciálne stavebné
materiály. V tom istom roku sa Sika Slovensko presťahovala do vlastných
priestorov na Rybničnej ulici 38/e v Bratislave.

V roku 2005 sa z Divízie priameho predaja Contractors vyčlenili prísady do
betónu. Založením divízie Betón a špecializáciou technikov na tieto produkty,
vznikla možnosť lepšej konkurencie schopnosti a odbornosti.

V apríli roku 2010 firma Sika prevzala v regióne strednej Európy známeho a
významného konkurenta, predovšetkým v oblasti vsypov do tzv. pancierových
podláh, firmu Panbex.

 

ROK 2010 - 2023 Dôležité akvizície
Panbex

V roku 2010 Sika prevzala spoločnosť Panbex a získala tak vlastné výrobné závody na suché maltové a omietkové zmesi. Obrat skupiny Panbex v roku 2009 bol približne 10 miliónov CHF. Vďaka tejto akvizícii Sika výrane posiluje svoje postavenie na trhu v oblasti cementových podláh v strednej a východnej Európe.

Technokolla

Sika uskutočnila v máji 2011 akvizíciu spoločnosti Technokolla SpA – talianskeho výrobcu stavebnej chémie, ktorý sa špecializuje na produkty na lepenie obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, sklenenej mozaiky a pod. 

Schonox

V októbri 2013 dokončila Sika akvizíciu divízie stavebných lepidiel spoločnosti AkzoNobel, ktorá mala ročný obrat v hodnote 228 miliónov CHF. AkzoNobel patrila medzi troch najlepších hráčov na Európskom trhu, mala 550 zamestnancov. Vďaka jej prevzatiu Sika rozšírila svoju ponuku produktov pre dokončovacie práce v interiéri v oblasti podláh, sanácií, tmelov a lepidiel do prémiového segmentu vďaka značkám SCHÖNOX, Cégécol, Casco, SYNTEKO a EriKeeper.

KVK

V roku 2017 bolo podpísanie dohody o prevzatí spoločnosti KVK Holding a.s.,. Sika Slovensko spol. s r. o. takto rozšírila svoje produktové portfólio o asfaltové hydroizolačné pásy pre spodnú stavbu a strechy, široký sortiment suchých maltových zmesí a výrobu expandovaného polystyrénu.

Spoločnosť KVK Holding a.s. vykázala v roku 2016 obrat 39 miliónov CHF. Transakcia musela byť schválená Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže.

Spoločnosť Sika získala skupinu MBCC, popredného svetového dodávateľa stavebnej chémie a riešení. Skupina MBCC sa zameriava na inovácie a udržateľnosť a stojí na čele pozitívnych zmien v stavebníctve. Spojením síl vytvorili spoločnosti Sika a MBCC Group pracovnú silu 33 000 odborníkov a dosiahli čistý obrat viac ako 12 miliárd CHF. Viac inofromácií na tomto odkaze.

Master Builders Solutions logo
Systém Riadenia

Spoločnosť Sika Slovensko spol. s r. o. má vybudovaný certifikovaný systém riadenia spĺňajúci požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, ktorý naväzuje na zdielané hodnoty korporácie Sika.

Základné myšlienky prístupu ku kvalite, životnému prostrediu a zamestnancom vyjadruje Politika Spoločnosti.

Sika Slovensko spol. s r. o.

Pri majeri 21
831 06 Bratislava

Email: [email protected]