Sika FastFix®-4 SL Normal

Zálievková malta s vysokou počiatočnou pevnosťou

Sika FastFix®-4 SL Normal je cementová, 1-komponentná, polymérmi modifikovaná zálievková malta s vysokou počiatočnou pevnosťou. Má najvyššie odolnosti proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a proti posypovým soliam a spĺňa požiadavky EN 1504-6.

  • Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
  • Jednoduché miešanie, iba pridať vodu
  • Dobrá tekutosť
  • Nízke zmrašťovanie
  • Vysoká odolnosť proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a posypovým soliam
  • Dobrá počiatočná pevnosť pri +5 °C
  • Vynikajúca pevnosť pri +10 °C po 24. hodinách
  • Neobsahuje chloridy ani iné zložky, ktoré zapríčiňujú koróziu ocele