PREČO ZVOLIŤ PRE ZOSILŇOVACIE SYSTÉMY NA BÁZE UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN?

Zosilňovacie systémy na báze uhlíkových vlákien sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou a spoľahlivosťou. Okrem toho ponúkajú nákladovo a časovo vysoko efektívnu alternatívu k tradičným systémom zosilňovania. Od osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy boli uhlíkové zosilňovacie prvky vyvinuté, sa neustále vyvíjajú rôzne metódy, návrhy postupov a alternatívy pre využívanie tohto druhu zosilňovania konštrukcií, v súčasnosti aj vďaka novým riešeniam pre spevňovanie prvkov. Zároveň môžu tieto nové možnosti znamenať zložité výpočtové postupy, čo môže byť v mnohých situáciách pre manuálny návrh a výpočty náročné.

VÝKONNÝ A SPOĽAHLIVÝ SOFTWARE PRE MODERNÉ RIEŠENIE DODATOČNÉHO KONŠTRUKČNÉHO ZOSILŇOVANIA

Nový výpočtový program „Sika CarboDur® Software“ bol vyvinutý ako
užívateľsky prívetivý a profesionálny nástroj navrhovania, ktorý poskytuje
špecializovaným projektantom príležitosť k samostatnému navrhovaniu optimálneho
riešenia dodatočného zosilňovania pomocou prvkov z uhlíkových vlákien, podľa lokálne
dostupného sortimentu zosilňovacích prvkov:

  • Sika CarboDur lamely pre externé alebo blízko povrchu inštalované aplikácie (NSM)
  • SikaWrap tkaniny a vláknové šnúry / zväzky vláken
  • Sika CarboDur BC Rods – uhlíkové tyče
  • Sika CarboStress systém pre predpínanie výstužných lamiel
  • Sika CarboShear L – lamelové tvarovky / uholníky pre využitie ako šmyková výstuž

JEDNODUCHO, BEZPEČNE, PROFESIONÁLNE

Sika CarboDur® výpočtový program je lokálne prispôsobiteľný medzinárodný software, ktorý poskytuje automatické výpočty v niekoľkých jednoduchých krokoch. Užívateľ riadi a kontroluje všetky procesy a je plne informovaný o všetkých parametroch, výsledkoch a overeniach v priebehu celého procesu návrhov a výpočtov.

ZLOŽITÉ VÝPOČTY V MINIMÁLNOM ČASE VRÁTANE

  • Piliere vystavené normálovému zaťaženiu a normálovému zaťaženiu súčasne s namáhaním na ohyb
  • Vystužené alebo predpäté nosníky namáhané na ohyb
  • Šmykové zosilňovanie nosníkov / stĺpov
  • Stanovenie požiarnej odolnosti prvkov (k dispozícii pre Eurokódy)
  • Na základe medzinárodných stavebných predpisov

 

ACI 440.2R-08 a ACI 318-14TR55 a EUROKÓD 2SIA 166 a SIA 262: 2013, atď.

 

STIAHNITE SI NOVÝ „SIKA CARBODUR® FRP SOFTWARE“ ZADARMO 

V prípade, že máte starú verziu výpočtového programu, tento sa nedá automaticky aktualizovať a treba ho odinštalovať. Nový program, verziu 3.0, si môžete stiahnuť a nainštalovať.

Najprv si prosím pozorne prečítajte nasledovné: Tento software a výsledky získané z jeho použitia sú určené výhradne pre použitie profesionálnymi užívateľmi s odbornými znalosťami v oblasti zamýšľaného použitia. Užívatelia musia vykonať nezávislé overenie výsledkov pred akýmkoľvek ich použitím a vziať do úvahy stav miesta a aplikačné podmienky, produktové listy a produktovú literatúru, najnovšie technické poznatky, rovnako ako lokálne platné normy a predpisy. Prečítal/a som, rozumiem a súhlasím s vyššie uvedenými ustanoveniami, čo potvrdzujem kliknutím nižšie.

Prečítal/a som, rozumiem a súhlasím s vyššie uvedenými ustanoveniami, čo potvrdzujem kliknutím nižšie.