Sika ThermoCoat® - zatepľovací systém ETICS

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém, medzinárodne označovaný skratkou ETICS (external thermal insulation composite system) je v Slovenskej Republike najrozšírenejšou technológiou na zlepšenie tepelno-technických parametrov obvodových stien. Tepelno-technické parametre zaisťuje vrstva tepelnej izolácie.

Prečo ETICS?

Je to najjednoduchší a najúčinnejší spôsob tepelnej izolácie obvodových múrov budovy pri renovácii.

  • Cez obvodové múry uniká až 35% tepla z objektu.
  • Zateplenie vedie k zníženiu spotreby energie o 30 - 50%.
  • Zlepšenie tepelnej pohody v interiéri - zdravé bývanie bez rias húb a plesní.
  • Obmedzenie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
  • Zásadné zlepšenie vzhľadu domu a zvýšenie jeho hodnoty.