Úspech pre Siku a úspech pre Vás 

V spoločnosti Sika si ceníme odvahu pre inovácie, nadšenie a radosť zo spolupráce. Očakávame veľa, ale aj my máme čo ponúknuť. Naším cieľom je odmeňovať výkon a obetavosť prostredníctvom benefitov, ktoré sú potrebné pre krajinu v ktorej sa práve nachádzate. Spôsob, akým pracujeme je určený silným súborom hodnôt.

Hodnota ako základ

V prvom rade zákazník, odvaha za inovácie, udržateľnosť a integrita, sila, rešpekt a spravovanie výsledkov - to sú kľúčové prvky spoločnosti Sika.

Tieto hodnoty a zásady poskytujú referencie pre celú globálnu pracovnú silu a sú pevne stanovené vo všetkých spoločnostiach Sika. Naša kultúra dôvery, transparentnosti a otvorenosti má teda pevný globálny základ.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Dosiahnutie rozvoja

Aj keď očakávame, že naši zamestnanci dosiahnu stanovené ciele, zároveň považujeme flexibilitu, možnosti medzinárodnej kariéry a tímovú prácu za základné prvky práce v spoločnosti Sika.

Technical Meeting

Sila a spoľahlivosť

Naši zakladatelia postavili Siku na základe priekopníckeho a podnikateľského ducha. Dnes je odvaha uskutočňovať inovácie kombinovaná so silou vytrvať. Spoločnosť Sika sa venuje zabezpečovaniu trvalo udržateľného rastu s cieľom dlhodobo udržiavať a vytvárať pracovné miesta.

Extending service life of a bridge with Sika solutions

Individuálna zodpovednosť

Najvýraznejšou charakteristikou zamestnancov spoločnosti Sika je schopnosť vykonávať prácu v kombinácii s vysokým stupňom sociálnych kompetencií: inovovať, rešpektovať odlišné názory a zosúladiť sa so strategickými cieľmi. Je vašou ambíciou vystupovať, vynikať a byť hrdý na svoje výsledky? Potom je pre vás Sika pravým miestom.

Pracovná atmosféra

Spoločnosť Sika podporuje pracovné prostredie, v ktorom sa zamestnanci môžu rozvíjať podľa svojej odbornej kvalifikácie a osobných schopností, usilujeme sa o atmosféru, v ktorej sa môžu rozvíjať inovácie, výkonnosť a vzájomný rešpekt. Prostredie, ktoré povzbudzuje zamestnancov, aby vystupovali a robili tak, aby dotiahli prácu dokonca

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Nové spôsoby komunikácie

Nové spôsoby komunikácie pomáhajú manažmentu a zamestnancom uspieť na globálnom trhu a podporujú rast spoločnosti Sika. Prijímame sociálne médiá a spolupracujúce digitálne pracovné priestory, ako je napríklad náš sociálny intranet - SikaWorld. V spoločnosti Sika prispievajú digitálne médiá k vytváraniu a šíreniu skutočných vedomostí a využívajú sa počas celého procesu náboru, školenia zamestnancov a každodennej komunikácie.

Sika Logo on Building

Značka Sika

Značka Sika je na celom svete uznávaná ako synonymum inovácie, kvality a služieb. Kombinácia nášho loga Sika „Building Trust“ sa ukázala ako cenná výhoda počas našej globálnej expanzie. Zákazníci na celom svete si môžu byť istí, že dostanú kvalitu a služby spoločnosti Sika, kdekoľvek uvidia logo Sika.