Betón patrí k najpoužívanejším materiálom na svete. Vzhľadom na obrovské množstvo betónových konštrukcií, ktoré nás každodenne obklopujú, je jednoduché považovať betón za samozrejmosť. Tak ako o každý material, aj o betón sa treba pravidelne starať. 

K poškodeniam betónu môže dôjsť v dôsledku korózie, chybám v konštrukcii, prieniku vody, zmrazovacím cyklom, seizmickej aktivity alebo mnohých iných dôvodov. Roky výskumov a desaťročia praktických skúseností umožnili spoločnosti Sika vyvinúť komplexné riešenia na obnovu a sanáciu betónových konštrukcií. Zákaznícke poradenstvo a podpora firmy Sika sú na špičkovej úrovni, od konceptu až po úspešné dokončenie na mieste. To všetko je založené na viac ako 100-ročných skúsenostiach na veľkých a malých projektoch po celom svete.

Sika je spoločnosť s najväčším počtom projektov vrámci opráv betónu ocenených po celom svete,
84
ICRI* ocenení za 16 rokov.

*Medzinárodný inštitút pre betón a opravu betónu (ICRI) udeľuje od roku 1997 ocenenia programu a uznáva vynikajúce projekty v odvetví opráv betónu.

Hlavné príčiny poškodenia betónu a spôsoby opravy

Poškodenie betónu je z veľkej časti spôsobené:   

Chemická degradácia, t.j. chemické vystavenie, alkalická reakcia, bakteriálne pôsobenie

Korózia armovacej ocele, t.j. karbonatizácia, chloridy, elektrické bludné prúdy

Mechanické poškodenie, t.j. náraz, preťaženie, priehyb, zemetrasenie, explózia

Fyzikálne poškodenie, t.j. zmrazovanie/rozmrazovanie, pohyby vplyvom teploty, zmrašťovanie, abrázia, obrus

Skryté vady, t.j. nedostatočná únosnosť konštrukcie, konštrukčné chyby, zanedbaná údržba

Spôsob opravy betónu:

Výmena poškodeného betónu

Obnova štrukturálnej integrity

Obnova estetického vzhľadu

Obnova geometrického vzhľadu

Obnova trvanlivosti

Produkty a systémy na opravu a ochranu betónu

Oprava a obnova betónových budov a infraštruktúry je dôležitý proces – pomáha nám zabezpečiť trvalo udržateľný prístup k stavbe – predlžuje životnosť konštrukcie a zabraňuje demolácií. Voľba vhodnej sanačnej technológie na základe primárnej príčiny zlyhania betónu môže tiež výrazne zlepšiť celkový výkon konštrukcie. Sika má široké portfólio produktov a systémov na riešenie rôznych typov opráv betónu.

1. Ochranný náter proti korózii výstuže a spojovací mostík
Applying Concrete Repair Bonding Primer

Antikorózna ochrana a spojovací mostík sa používajú na lepenie betónových opravných mált na existujúce cementové alebo oceľové podklady a poskytujú dodatočnú antikoróznu ochranu armovacej ocele, najmä v oblastiach s nedostatočnou krycou vrstvou výstuže a pôsobenia chloridov. Odhalená výstuž by mala byť správne očistená a chránená antikoróznym náterom, na zvýšenie odolnosti celej konštrukcie.

Výhody:

 • Pripravené na zamiešanie, jednoduchá aplikácia
 • Nastaviteľná konzistencia
 • Aktívne inhibítory korózie pre dodatočnú ochranu
 • Strojná aj ručná aplikácia
2. Opravné malty
Application of concrete repair mortar to restore bridge structure

Opravné malty sú špeciálne malty určené na obnovu alebo nahradenie pôvodného poškodeného betónu. Pomáhajú opraviť defekty betónu, zlepšujú vzhľad, obnovujú integritu konštrukcie, zvýšujú odolnosť a predlžujú životnosť konštrukcie.
Opravné malty na betón Sika sú vhodné na sanačné práce, opravy odlupujúceho sa a poškodeného betónu vo všetkých typoch konštrukcií vrátane budov, mostov, infraštruktúry a skeletov.

Výhody:    

 • Jednoduché miešanie a aplikácia
 • Pripravené na použitie, stačí pridať vodu
 • Vysoké mechanické vlastnosti
 • Možnosť aplikácie vyrovnávacích mált Sika
 • Strojná alebo ručná aplikácia
 • K dispozícií sú cementové, polymérmi modifikované a epoxidové opravné malty
3. Finálne stierky a vyrovnávacie malty
Application of concrete repair mortar to restore balcony structure

Keď je potrebné betón pretrieť alebo vyrovnať, sú potrebné špeciálne malty na uzatvorenie povrchových poškodení a pórov. Sika finálne stierky a vyrovnávacie malty sú tenkovrstvové malty určené na opravu menších defektov, ako sú opravy pórov a dutín v betóne.

Výhody: 

 • Jednoduché miešanie a aplikácia
 • Pripravené na použitie, stačí pridať vodu
 • Možnosť aplikácie ochranných náterov
 • Strojná a ručná aplikácia
4. Ochrana betónu
Application of Sikacryl concrete protection system on a residential building

Najbežnejšie príčiny korózie oceľovej výstuže v betóne sú spôsobené karbonatizáciou alebo prienikom chloridov z vody. Stanovenie základnej príčiny korózie ocele určuje najúčinnejšiu stratégiu opravy a ochrany.


Sika poskytuje celý rad produktov na zabránenie ďalšej korózii oceľovej výstuže správnou ochranou betónu okolo nej. Naše systémové riešenia ochrany pred koróziou umožňujú flexibilitu pri výbere nákladovo najefektívnejších a najvhodnejších riešení pre potreby vášho projektu.


Zistite viac o našich riešeniach ochrany betónu.

Výhody Sika riešení na opravu betónu

 • Dodávame všetky potrebné produkty pre technicky správnu opravu a ochranu betónu.
 • Špeciálne produkty a systémy sú dostupné na použitie na mnohých typoch konštrukcií a na opravy betónu v rôznych podmienkach použitia, podnebia a expozície.
 • Sika vykonáva pre všetky materiály rozsiahle nezávislé testovanie s príslušnými schváleniami a certifikátmi. To poskytuje maximálnu dôveru pre každého, kto sa podieľa na týchto náročných projektoch.
 • Naše riešenia sú plne v súlade s princípmi a metódami definovanými v európskych normách EN 1504. Patria sem systémy na opravu poškodení a defektov v betóne a tiež na opravu poškodení spôsobených koróziou oceľovej výstuže.

Pozrite si realizácie opráv betónu spoločnosti Sika

Po desaťročia sa riešenia Sika na opravu betónu používali na mnohých projektoch sanácií po celom svete, od futbalových štadiónov, cez mosty, tunely až po budovy, v ktorých žijeme a pracujeme.

Concrete silo before concrete repair mortar renovation

Oprava sila v Libanone - Predtým

Concrete silo after concrete repair mortar renovation

Oprava sila v Libanone - Potom

Cassell Coliseum sport center buttress structure during concrete repair renovation with worker on scaffold

Sanácia nosnej konštrukcie, Virginia - Predtým

Cassell Coliseum sport center buttress structure after concrete repair renovation

Sanácia nosnej konštrukcie, Virginia - Potom

Kľúčové výrazy

Sika MonoTop®
SikaCem®
Sikacrete®
Sikagard®
Sika® FerroGard®
SikaTop®
SikaTop® Armatec®

Sika poskytuje dodatočnú technickú podporu pre váš projekt

 • Sika poskytuje kompletný balík dokumentácie, ktorý pomáha majiteľom, architektom, inžinierom a dodávateľom so správnym výberom materiálov, princípov, metód a riešení na opravu, tvorbu špecifikácií a súťažných podkladov.
 • Sika Technické oddelenie je tiež k dispozícii na školenia inžinierov, realizačných firiem a dodávateľov v používaní a aplikácii produktov a systémov Sika.
World Map

Technická podpora

Pre technickú podporu a dostupné produkty a systémy kontaktujte Sika odborníkov vo vašom okolí.

Globálna podpora

V prípade, že potrebujete našu podporu v medzinárodnom projekte, kontaktujte globálneho zástupcu spoločnosti Sika.