Sika® R-I-Z +

Vysoko paropriepustná malta na báze prírodného hydraulického vápna NHL 3.5, bez obsahu cementu, vhodná na zhotovenie omietok, stierok, povrchov soklov na nosných stenách

Sika® R-I-Z + je vysoko paropriepustná malta bez obsahu cementu na zhotovenie omietok, stierok, povrchov soklov na nosných stenách.
Sika® R-I-Z + je malta so špeciálnym zložením na báze prírodného hydraulického vápna NHL 3.5 na dosiahnutie perfektnej kompatibility s podkladom z tehál, kameňa a zmiešaného muriva na nových konštrukciách, ale aj pri opravách napr. historických objektov.

  • Malta, omietka, stierka, soklová malta v jednom produkte
  • Bez cementu
  • Prírodné hydraulické vápno NHL 3.5 (EN 459-1)
  • Vynikajúca spracovateľnosť
  • Jednoduchá aplikácia ručným aj strojným spôsobom
  • Nevyžaduje ošetrenie proti soliam
  • Mechanické vlastnosti kompatibilné s murivom (aj historickými typmi murív)
  • Vysoká schopnosť prepúšťania pary