SikaMur® Dry

Sanačná malta na omietky stien poškodených vlhkosťou a soľami

SikaMur® Dry je hotová, paropriepustná sanačná malta s makropórmi, ktorá spĺňa požiadavky triedy R podľa EN 998-1. Obsahuje špeciálne prostriedky na vznik pórov, vybrané plnivá, vápno a cement, je vhodná na ošetrenie a sanáciu murív ohrozených stúpajúcou vlhkosťou. SikaMur® Dry je vhodná na ručnú aplikáciu.

  • Vysoká schopnosť prepúšťania pár, umožňuje odparovanie vlhkosti a znižovanie obsahu vlhkosti v murive
  • Odolná proti presunu solí, proti výkvetom a plesniam
  • Nie je potrebné ošetrenie na zabezpečenie odolnosti proti soliam
  • Výborná priľnavosť k podkladu
  • Dobrá spracovateľnosť
  • Jednoduchá aplikácia, ako pri bežnej omietke