SikaMur® InjectoCream-100

Silanový injektážny systém na ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti

SikaMur® InjectoCream-100 je nový koncept na riešenie problému vzlínajúcej vlhkosti. SikaMur® InjectoCream-100 je vodu odpudzujúca krémová hmota, ktorá sa dodáva v 600 ml monoporciách alebo v 300 ml kartušiach. Nanáša sa do série otvorov navŕtaných do vrstvy malty v tehlovom murive za pomoci bežných tmeliacich pištolí na monoporcie a na kartuše - žiadne vstrekovacie pumpy nie sú potrebné. Po naaplikovaní do vrstvy malty sa SikaMur® InjectoCream-100 rozšíri difúziou vo vlhkom murive, aby vytvoril bariéru odpudzujúcu vodu a bránil ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti v murive.
SikaMur® InjectoCream-100 spĺňa požiadavky WTA Smernica 4-4-04/D “Injektovanie murív z dôvodu zabránenia vzlínania kapilárnej vlhkosti”.

 • Jednoduchá aplikácia (nízke riziko aplikačných chýb, nízke nároky na skúsenosti s aplikáciou).
 • 1-komponentný, pripravený na použitie.
 • Rýchla aplikácia (nepotrebuje dvojité vŕtanie, nepotrebuje čakanie, ako pri injektovaní pod tlakom alebo gravitačnom injektovaní).
 
 • Nie je potrebné dočasné utesňovanie injektážnych otvorov (ako pri tlakových injektážach).
 • Rýchle plnenie otvorov (nie je potrebný čas ako pri pumpovaní tlakovým systémom, resp. nie je potrebné opätovné napĺňanie nádob ako pri gravitačných spôsoboch injektovania).
 • Rovnomerne aplikované množstvo (jednoduchá kalkulácia potrebného materiálu).
 • Nevyžaduje použitie špeciálnych púmp a zariadení.
 • Proces nespôsobuje neporiadok a znečisťovanie staveniska (žiadne tekutiny neunikajú cez ventily, dutiny a pod. a netvoria sa kaluže).
 • Koncentrovaný produkt s takmer 80% podielom aktívnych zložiek (menšie množstvo neaktívnej nosnej látky sa dostáva do muriva - oveľa efektívnejší výsledok ako u menej koncentrovaných látok).
 • Nízko rizikový produkt, na vodnej báze, neobsahuje žieraviny, nehorľavý, neaplikuje sa vysokým tlakom.
 • Malé množstvo nezužitkovaného produktu pri aplikácii.
 • Minimálny odpad z balenia produktu.
 • Nezvyšuje riziko tvorby výkvetov solí (ako je to pri produktoch na báze silikonátov).