SikaMur® Finish

Finálna vápenná stierka bez obsahu cementu na vlhké murivo

SikaMur® Finish je hotová tenkovrstvová omietka na báze vápna a bez obsahu cementu na zhotovenie finálnej vrstvy na paropriepustných omietkach.

  • Na vápennej báze
  • Bez cementu
  • Vysoká schopnosť prepúšťania pár
  • Dobrá priľnavosť k podkladu
  • Jednoduchá spracovateľnosť
  • Ľahké zahladenie