Sikagard®-675 W ElastoColor

Sikagard-675 W ElastoColor je 1-komponentný, plasto-elastický, vodou riediteľný náter na báze akrylátovo styrénového roztoku na ochranu a zjednotenie betónu. Sikagard-675 W ElastoColor môže byť aplikovaný na existujúce nátery alebo priamo na povrch betónu. Sikagard-675 W ElastoColor spĺňa požiadavky EN 1504-2 ako ochranný náter.

Sikagard®-675 W ElastoColor je 1-komponentný, plasto-elastický, vodou riediteľný náter na báze akrylátovo styrénovej disperzie na ochranu a zjednotenie pohľadového betónu.Sikagard®-675 W ElastoColor môže byť aplikovaný na existujúce nátery alebo priamo na povrch betónu. Sikagard®-675 W ElastoColor spľňa požiadavky EN 1504-2 ako ochranný náter.

  • Prepúšťajúci vodnú paru
  • Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu
  • Veľmi dobrá odolnosť proti odkriedovaniu
  • Jednoduchá aplikácia
  • Vysoká krycia schopnosť
  • Bezpečný pre životné prostredie (bez rozpúšťadiel)
  • Zabraňuje vnikaniu vody
  • Vysoká odolnosť voči difúzii CO2 (oxid uhličitý)