Sikagard®-704 S

Vodu odpudzujúca impregnácia na báze reaktívneho silan / siloxanu

Sikagard®-704 S je jednokomponentná, nízko viskózna, vodu odpudzujúca reaktívna impregnácia na betónové a  cementové  podklady  na  báze  zmesi  vysoko  aktívnych silanov & siloxanov.  Sikagard®-704 S spĺňa najvyššie požiadavky EN 1504-2 pre hydrofóbne impregnácie (hĺbka penetrácie trieda I a odolnosť voči mrazu a posypovým soliam).

  • Dobrá penetrácia (dosahuje takmer triedu II normy EN 1504-2)
  • Ekonomické a jednoduché použitie
  • Redukuje kapilárnu nasiakavosť vodou, chráni pred stekajúcou a odstrekujúcou vodou na vertikálnych plochách
  • Redukuje vnikanie agresívnych a škodlivých látok rozpustených vo vode (napr. posypové soli alebo chloridy v prímorskom prostredí)
  • Nemení schopnosť prepúšťania vodných pár
  • Zvyšuje odolnosť betónu proti mrazu, rozmrazovacím cyklom a proti posypovým soliam
  • Odolné voči morskej vode
  • Pripravené na okamžité použitie