Sika ThermoCoat®-1 FIX

Jednozložkový cementový lepiaci tmel pre tepelno-izolačný systém (ETICS)

Sika ThermoCoat®-1 FIX  je  vhodný  na  lepenie  izolačných polystyrénových výrobkov v zatepľovacích systémoch a je súčasťou certifikovaných systémov Sika ThermoCoat® CZ eps a Sika ThermoCoat® Mineral CZ eps ako vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém ETICS.

  • Na lepenie
  • Veľmi dobrá spracovatelnosť
  • Na cementovej báze
  • Na vonkajšie a vnútorné prostredie
  • Nie je vhodný na EPS s prísadou grafitu