Sika ThermoCoat®-1 Flex Fix

Jednozložkový cementový lepiaci tmel pre tepelno-izolačný systém (ETICS)

Sika ThermoCoat®-1 Flex Fix je vhodný na lepenie izolačných výrobkov v zatepľovacích systémoch a je súčasťou certifikovaných systémov Sika ThermoCoat® CZ eps a Sika ThermoCoat® mw ako vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém ETICS.

  • Na lepenie / stierkovanie
  • Na cementovej báze
  • Vytvrdzuje bez zmrašťovania
  • Na vonkajšie a vnútorné prostredie
  • Difúzny
  • Veľmi flexibilný