Sika ThermoCoat®-1/3 Mesh Fix

Jednozložkový cementový lepiaci a stierkovací tmel pre tepelno-izolačný systém (ETICS)

Sika ThermoCoat®-1/3 Mesh Fix je vhodný na lepenie a stierkovanie izolačných výrobkov v zatepľovacích systémoch a je súčasťou certifikovaných systémov Sika ThermoCoat® CZ eps a Sika ThermoCoat® CZ mw ako vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém ETICS.

  • Na lepenie / stierkovanie
  • Na vonkajšie a vnútorné prostredie
  • Veľmi dobrá spracovateľnosť
  • Na cementovej báze
  • Vytvrdzuje bez zmrašťovania
  • Difúzny