Sikagard®-555 W Elastic

Trhliny vysoko prekleňujúci ochranný náter na betón

Sikagard®-555 W Elastic je 1-komponentný, UV vytvrdzujúci, plasto-elastický ochranný náter na betón na vodnej báze. Umožňuje prekleňovanie statických a dynamických trhlín aj pri teplotách pod 0°C bez požiadavky na aplikáciu trhliny prekleňujúceho medzináteru. Sikagard®-555 W Elastic spĺňa požiadavky EN
1504-2 ako ochranný náter.

 • Použitie na normálnom / vyľahčenom betóne a vláknocemente
 • Prekleňovanie statických a dynamických trhlín pri nízkych teplotách (-20 °C)
 • Odolný proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a posypovým soliam
 • Dobrá prídržnosť k betónu
 • Variabilná spotreba na splnenie rozdielnych kvalitatívnych požiadaviek
 • Vysoká odolnosť voči difúzii CO2 redukujúca stupeň karbonatácie
 • K dispozícii v mnohých farbách
 • Prepúšťajúci vodnú paru
 • Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu
 • Nestekajúci ani pri aplikácii s vysokou spotrebou
 • Na báze vody
 • Vysoká krycia schopnosť
 • Jednoduchá oprava pretieraním
 • Redukovaný sklon k zašpineniu a kontaminácii