Sikagard®-715 W

Odstraňovač machov a lišajníkov

Sikagard®-715 W je roztok na odstraňovanie machov, lišajníkov a pod. na vodnej báze.

  • Kvapalina s vynikajúcou čistiacou schopnosťou na vodnej báze, na hladký a porózny podklad
 
  • Dobrá nasiakavosť a vysoká disperzná schopnosť
  • Neobsahuje organické rozpúšťadlá
  • Neobsahuje fosfáty
  • Nespôsobuje únik nebezpečných alebo dráždivých výparov do prostredia (vhodné aj na použitie do interiérov)
  • Kompatabilná s väčšinou bežných stavebných materiálov ako sú tehla, prírodný kameň, betón, drevo, hliník, oceľ a plasty, guma alebo impregnované povrchy
  • Nespôsobuje na povrchu zmenu zafarbenia alebo vznik škvŕn
  • Nie je považovaný za biocíd v zmysle ustanovenia 98/8/EC – neobsahuje žiadne zložky s biocídnymi účinkami
  • Spĺňa Nariadenie ES č. 648/2004 o detergentoch. Obsahuje <5% neiónových povrchovo aktívnych látok a <5% fosfátov.