Sikagard®-700 S

Vodu odpudzujúca impregnácia na báze siloxanu

Sikagard®-700 S je jednokomponentná vodu odpudzujúca impregnácia na nasiakavé cementové podklady. Veľmi dobre penetruje do otvorených pórov podkladu, zabezpečuje trvalú ochranu proti vode, pričom nemení schopnosť obojsmerne prepúšťať vodnú paru.
Sikagard®-700 S spľňa požiadavky EN 1504-2 pre hydrofóbne impregnácie (hĺbka penetrácie trieda I).

  • Redukuje kapilárnu nasiakavosť.
  • Redukuje tvorbu výkvetov.
  • Redukuje vnikanie znečistenia do pórov.
  • Zlepšuje tepelno-izolačnú schopnosť.
  • Pretierateľný disperznými nátermi alebo nátermi na báze rozpúšťadiel.
  • Zvyšuje životnosť a odolnosť konštrukcie oproti bežným prostriedkom na báze silikónu.
  • Zvyčajne nemení vzhľad podkladu.
  • Redukuje prienik a pohyb chloridových iónov.
  • Nepôsobí ako parozábrana.