Spoločnosť Sika oslavuje 30 rokov. Je dávno dospelá, vyliečená z detských chorôb a prežité roky dávajú jasný obraz o tom, či sa osvedčila na začiatku zvolená stratégia.

Za tri desaťročia fungovania spoločnosti Sika sme na slovenskom trhu čelili mnohým výzvam. Hneď na začiatku sme stavili na korporátne zmýšľanie a sústredili sme sa na to, aby naši zamestnanci boli skutoční experti. Kládli sme dôraz na školenia a špecializáciu tímov, čo sa nám vyplatilo, pretože sme zaznamenali výrazný nárast objemu výroby a Sika systémy boli využité v stovkách náročných projektov. Okrem toho sa Sika za 30 rokov stala spoločnosťou, ktorá ponúka všetky druhy hydroizolačných riešení, ktoré sa dajú využiť na strechách, podlahách, oknách, ale aj pri obnove a spevňovaní budov. Sika riešenia majú okrem stavebníctva významné miesto aj v automobilovom priemysle. Rástli sme a silneli, čoho výsledkom sú úspešne zvládnuté akvizície viacerých značiek, aby sme našim zákazníkom mohli ponúkať širokú paletu produktov a systémových riešení. Zakladáme si na udržateľných produktoch, na vnímaní životného prostredia ako jedinečného, hodnotného a významného celku, na starostlivosti o zamestnancov, ktorých máme aktuálne vyše 33-tisíc, a na integrite podnikania.

Sika výzvy

Jedným z pilierov rastu Sika sú inovácie, a to aj s ohľadom na životné prostredie. Sika vlastní 33 patentov. Spolu s materiálmi a špecialistami ponúka Sika Slovensko ekologické a efektívne produkty a služby v oblasti stavebníctva, obnovy a renovácie budov aj v automobilovom priemysle. Príjemné pritom je, že Sika Slovensko dodnes funguje rovnakým spôsobom ako v čase, keď bola v roku 1910 založená. Myslíme konzervatívne, staviame na odbornosti a sme otvorení inováciám. To nám prináša úspech nielen u koncových zákazníkov, ale aj v náročných projektoch. Sú ich stovky, spomenúť môžeme napríklad obnovu a udržateľnosť chodníkov na Moste SNP v hlavnom meste, účasť na stavbe kancelárskych priestorov Clean Park v Košiciach, rekonštrukciu podláh v Univerzitnej knižnici v Ružomberku, renováciu tunela Horelica a revitalizáciu či spevnenie 5-pólového železničného mosta na Štrbskom Plese. Úspešne zvládnutou výzvou bola aj rekonštrukcia parkoviska veľkého nákupného centra v Bratislave. Dlhodobé problémy v ňom spôsobovala pojazdová strecha, a to hlavne v dôsledku pretrvávajúcich priesakov do betónovej konštrukcie cez pôvodnú povlakovú úpravu. Hlavná požiadavka investora bola zamedziť akémukoľvek prenikaniu vody cez vrchnú vrstvu parkovacieho domu. Všetky projekty, na ktorých sme sa za tri desiatky rokov podieľali, majú jednu vec spoločnú: vďaka širokému portfóliu systémov a produktov Sika sme vždy dokázali nájsť riešenie každého problému.

Spoľahlivý výrobca aj dodávateľ

Dodržiavať zelené postupy a najmä dodávať načas všetky Sika stavebné materiály a chémiu sa nám darilo aj v druhej polovici korona pandémie, keď na stavbách mnoho materiálov buď úplne chýbalo, alebo sa lehota ich dodania niekoľkonásobne predĺžila. To považujeme za úspech a potvrdenie toho, že Sika je spoľahlivým partnerom. Otvorenie Sika Servis Centier sa ukázalo ako ďalší výborný krok, pretože sme cez ne ešte viac priblížili naše stavebné riešenia a materiály klientom a aj v čase poklesu výkonu stavebného priemyslu sme dokázali výrazne znásobiť objem predaja. Podarilo sa nám to aj vďaka tomu, že Sika je na Slovensku etablovaná značka, ktorá je zároveň súčasťou nadnárodnej rodiny Sika. 

Potvrdenie vedúcej pozície

Sme hrdí, že už 30 rokov ponúkame zákazníkom dlhodobé, systémové riešenia, ktoré z nás robia lídra na trhu v oblasti stavebnej chémie. Pozíciu na trhu sme si posilnili aj tohtoročnou akvizíciou spoločnosti MBCC. Vďaka tomuto spojeniu vám dnes ponúkame ešte širšie spektrum udržateľných produktov, za ktorých kvalitou si stojíme už desiatky rokov. Inovatívne a udržateľné riešenia dokážeme ponúknuť na budovy, infraštruktúru, podzemné stavby, na novú výstavbu, ako aj na prestavbu a renovácie. Akvizíciou spoločnosti MBCC Group sa Sika stala šampiónom v oblasti udržateľnosti a inovácií. Spojením so skupinou MBCC sme získali aj nové distribučné kanály a k vám, našim zákazníkom, sme bližšie než kedykoľvek predtým. Viac ako 400 pracovísk, kde sa dokážeme o zákazníkov postarať, znamená okrem lepšej dostupnosti aj kratšiu prepravnú vzdialenosť a kratší čas dodania tovaru. To prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy. Už dnes sa preto môžeme pýšiť najvyšším ratingom v oblasti ESG.

Hviezdy v portfóliu

Hrdí sme na celé portfólio našich produktov, ale veľmi špeciálne miesto medzi nami majú Sika hydroizolačné riešenia. Domáci majstri aj veľkí developeri nájdu pod značkou Sika vždy ideálne riešenie ochrany pred prenikaním vody a vlhkosti do stavieb, ale aj nádrží na vodu či bazénov. Sika hydroizolačné malty, stierky, nátery a membrány sú výsledkom desaťročí vedeckého výskumu v kombinácii s najnovšími poznatkami vedy a techniky. Jednoducho sa aplikujú a poskytujú stavbe zaručenú ochranu, čím predlžujú jej životnosť a udržiavajú hodnotu. A o to nám v Sika ide, aby dobré veci pretrvali. Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru. Vážime si ju a je pre nás záväzkom rovnako ako výzvou. Aby aj ďalšie generácie stavebníkov a domácich majstrov mali istotu, že Sika, to sú spoľahliví odborníci, ktorí prinášajú udržateľnú kvalitu za rozumné peniaze.