Sikafloor®-02 Primer

Adhézny mostík - Primer na báze akrylátu pod samonivelačné stierky alebo pod lepidlá na dlažbu

Sikafloor®-02 Primer je 1-komponentný podkladný náter na báze akrylátovej živice. Používa sa ako podkladný náter na nenasiakavé podklady pred pokládkou cementových poterov a lepidiel na dlažbu.

  • 1-komponentný
  • Poskytuje optimálnu prídržnosť na nenasiakavých podkladoch
  • Nízka spotreba/ vysoká výdatnosť
  • Vhodný pre použitie na systémy podlahového vykurovania
  • Krátky čakací čas
  • Veľmi nízke emisie
  • Jednoducho aplikovateľný valčekom
  • Pripravený na okamžité použitie
  • Bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610
Sikafloor®-02 Primer