Sikafloor®-202 Level

Polymérmi modifikovaná cementová samonivelačná stierka pre hrúbky 1-15 mm.

Sikafloor®-202 Level je jednokomponentný, polymérmi modifikovaný, pumpovateľný, samonivelačný cementový podlahový poter (stierka) do interiéru.

  • Veľmi dobrá tekutosť a spracovateľnosť čerstvého produktu
  • Jednoduchá ručná alebo strojná aplikácia
  • Slabé zmrašťovanie
  • Na použitie do interiéru
  • Dobrá prídržnosť a kompaktnosť
  • Vhodná pre plochy s podlahovým vykurovaním
  • Vhodná pre pojazd stoličkami na kolieskach (od 3 mm hrúbky vrstvy)
  • Vyrovnáva povrchy do 30 mm s pridaním 30% kameniva 0 - 4 mm
  • Dobrá tvrdosť a hladkosť povrchu
  • Neobsahuje kazeín ani formaldehyd