SikaPlast®-110 Eco

Plastifikátor

SikaPlast®-110 Eco je superplastifikátor do monolitockého betónu pre stredný až vysoký vodný súčiniteľ v/c.
SikaPlast®-110 Eco spĺňa požiadavy pre prísady do betónov (superplastifikátory) podľa EN 934-2.

SikaPlast®-110 Eco kombinuje rôzne mechanizmy účinku. Vďaka absorbcii na povrchu a separačnému účinku oddeľujúcemu navzájom časti cementového pojiva počas hydratácie sú dosiahnuté nasledovné vlastnosti:
  • Predĺžená doba spracovateľnosti
  • Zvýšená počiatočná pevnosť z dôvodu zníženia množstva pridávanej vody
  • Zlepšená spracovateľnosť a zhutnenie
  • Zvýšená chemická a mechanická odolnosť
  • Zvýšená odolnosť proti karbonatácii
  • Zlepšená ochrana výstuže proti korózii
  • Zlepšené parametre dotvarovania a zmrašťovania
  • Bez obsahu chloridov, vhodná do predpätých a vystužených betónov