Sika® Verzögerer VZ 10

Fosfátový spomaľovač bez vedľajších účinkov

Sika® Verzögerer VZ 10 sa používa na predĺženie spracovateľnosti betónu.

Sika® Verzögerer VZ 10 spôsobuje:
  • Prechodné clonenie cementu proti zámesovej vode
  • Pomalší vývin reakčných produktov (C3A), ktoré spôsobujú tuhnutie a tvrdnutie
  • Redukciu nárastu tepla v betóne
  Jeho použitím sa dosiahnu nasledujúce výhody:
  • Jednoduchšia a dlhšia spracovateľnosť
  • Pomalší nárast teploty v betóne
  • Nižšia náchylnosť na tvorbu trhlín z dôvodu teplotného napätia