Sika® Sigunit® L-93 AF

Sika® Sigunit®-L93 AF je bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia v tekutej forme na výrobu vysoko kvalitného striekaného betónu, ktorý je neutrálny k životnému prostrediu.

Sika® Sigunit® L-93 AF je vysoko kvalitný, kvapalný, bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do striekaného betónu.

Sika® Sigunit® L-93 AF má nasledujúce vlastnosti a výhody:
  • Vysoký nárast počiatočnej pevnosti
  • Bezalkalický
  • Minimálna strata pevnosti urýchleného betónu
  • Žiadne znečistenie a ohrozenie povrchovej a podzemnej vody
  • Výrazne znižuje spätný odraz a tvorbu prachu
  • Zvyšuje priľnavosť striekaného betónu k podkladu
  • Neobsahuje chloridy, negatívne neovplyvňuje výstuž