SikaWall®-550 Magic

Dizajnová povrchová úprava stien imitujúca pohľadový betón

SikaWall®-550 Magic je prostriedok na povrchovú úpravu stien na báze cementu obsahujúci hybridnú technológiu. Používa sa v kombinácii s fóliou.

▪ Rýchla a jednoduchá aplikácia
▪ Typický vizuálny vzhľad ako betón
▪ Prírodný odtieň a vznik vzduchových dierok na povrchu
▪ Vysoká pevnosť
▪ Vystužená vláknami
▪ Paropriepustná
▪ Na použitie v interiéri
▪ Nízke napätie
▪ Nelepí sa na hladítko