Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor®-220 W Conductive

2-komponentný, elektrostaticky vodivý epoxidový podkladný náter

Sikafloor®-220 W Conductive je vodou riediteľná, 2-komponentná epoxidová živica s vysokou elektrostatickou vodivosťou. Sikafloor®-220 W Conductive je súčasťou rôznych systémov. Viac informácií nájdete v skladbe systému v časti Informácie o systéme.

  • Elektrostaticky vysoko vodivý
  • Jednoduchá aplikácia
  • Nízka spotreba materiálu
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty