Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor® Comfort Porefiller

2-komp. PUR prostriedok na uzatvorenie pórov, súčasť podlahového systému Sika ComfortFloor®

Sikafloor® Comfort Porefiller je 2-komponentný polyuretán s nízkym obsahom VOC, ktorý sa používa na uzatvorenie a vyrovnanie. Total solid materiál (materiál s vysokým obsahom tuhých látok).

  • Dobrá lepiaca schopnosť
  • Nízky obsah VOC
  • Nehorľaný
  • Bez zmrašťovania po vytvrdení
  • Jednoduchá aplikácia
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty