SikaRep®-4N

Cementová opravná malta na suché striekanie, trieda R4

SikaRep®-4N je 1-komp. malta na opravu betónu obsahujúca cement, vlákna a vybrané plnivá so zrnitosťou do 4 mm.
SikaRep®-4N je malta s normálnou dobou spracovania, ktorá spĺňa požiadavky EN 1504-3, trieda R4. Vďaka redukovanému zmrašťovaniu je vhodná pre väčšie vrstvy a celoplošnú reprofiláciu metódou suchého striekania.

  • Nízky odpad
  • Dobrá spracovateľnosť bez strát
  • Dobrá stálosť pri spracovaní nad hlavou
  • Trieda R4 podľa EN 1504-3
  • Malé zmrašťovanie
  • Rýchly nárast pevností
  • Dobrá prídržnosť na bežné stavebné podklady
  • Vysoká odolnosť voči mrazu a posypovým soliam