Základy už nebudeme mať možnosť spraviť ešte raz. Je dôležité zabezpečiť ich vodotesnosť, pretože ak nie je dostatočná, môže prenikajúca voda znehodnotiť stavbu vlhkosťou, spôsobiť stratu tepelných vlastností stavebných materiálov a v neposlednom rade zapríčiniť vznik plesní a húb.
Tekutá hydroizolácia Sika® Igolflex®-101

Jednoduchým a nenáročným riešením je použitie tekutej hydroizolácie Sika® Igolflex®-101 – bitúmenová stierka. Jej výhodou v porovnaní s lepenkou je jednoduchá aplikácia zubovou stierkou bez zvárania a natavovania materiálu.

Výhody
  • jednoduché riešene rohov a prestupov
  • jednoliata hydroizolačná vrstva bez spojov a prekrytí, ktoré sú vždy potenciálnym slabým článkom izolácie
  • v ďalšom kroku možno Sika® Igolflex®- 101 použiť na lepenie polystyrénu ako tepelnej izolácie a ochranu voči poškodeniu izolácie.
  • materiál sa dodáva v dózach a tým je doprava materiálu na stavbu lacnejšia a manipulácia s materiálom jednoduchšia ako pri lepenke
Postup

1. Na očistený podklad štetcom alebo valčekom nanesieme podkladný náter Sika® Igasol®-101 riedený s vodou 1:2.

2. Po vytvrdnutí zubovou stierkou nanesieme 1. vrsvu Sika® Igolflex®-101 a po cca 3-4 hodinách nanesieme 2. vrstvu, ktorú zahladíme hladkou stranou stierky.

3. Aby Váš dom bol energeticky efektívny, odporúča sa zatepliť aj základy. Vtedy naneste zubovou stierkou vrstvu Sika® Igolflex®-101 a nalepte tepelnú izoláciu.
4. Na záver, aby sa zabezpečila ochrana hydroizolácie odporúčame nainštalovať drenážnu rohož.

Izolácia len 1 osobou

Pri použití tekutej hydroizolácie Sika® Igolflex®-101 je možné zvládnuť hydroizoláciu základov 1 osobou, dokonca i neprofesionálnym stavebníkom. Je vhodná na betón, pórobetón aj tehlu. Hydroizolačný náter ochráni spodnú stavbu pred pôsobením zemnej vlhkosti a vystužením sklennou sieťkou Sika® Igolflex®-F01 aj pred tlakovou vodou do 7,5 m vodného stĺpca.