Unikátna tatranská zubačka začala premávať presne pred 125 rokmi a už vtedy dokázala poľahky prekonať na 5 km dlhej trati medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom výškový rozdiel 430 m. Po rokoch ju však bolo nutné rekonštruovať. Zrenovovať a posilniť bolo potrebné aj tri mosty, aby po nich mohla premávať moderná rýchla zubačka. 

Špecifická konštrukcia mostov si vyžadovala špeciálnu technológiu zosilňovania. Takú, ktorá bude mať dlhú životnosť a dokáže prenášať veľké zaťaženie a jej realizácia bude zároveň rýchla a jednoduchá. Všetky tieto požiadavky spĺňala špeciálna technológia zosilňovania – predpínanie uhlíkových lamiel Sika CarboDur s využitím švajčiarskeho patentovaného predpínacieho systému od firmy StressHead AG.

Dve etapy sanácie

V prvej etape opravy bolo treba očistiť a sanovať betónové povrchy na bočných a spodných stranách mostov. Na to sme využili výrobky z radu Sika MonoTop. Zvetraný betón sme odstránili, obnažené výstuže sme ošetrili ochranným náterom a adhéznym mostíkom na nasledujúce vrstvy SikaTop Armatec. Pomocou sanačnej malty sme potom vytvorili dokonalý zjednotený povrch – pripravený na zásadné zosilňovanie.

Unikátne zosilňovanie mostov

Na Slovensku doteraz nepoužitú špeciálnu technológiu predpínania uhlíkových lamiel Sika CarboDur realizovala švajčiarska spoločnosť StressHead, ktorá je majiteľom patentu. Išlo o pilotný projekt nielen na našom území, ale v strednej Európe. Na spodnú stranu mostnej konštrukcie sa nainštalovali oceľové deviátory navrhnuté spoločnosťou StressHead. Do nich sa osadila a ukotvila lamela. Pred napínaním sa na lamelu nanieslo lepidlo Sikadur®-30 na dokonalé spojenie lamely s povrchom mosta. Nasledovalo predpínanie lamiel pomocou hydraulického zariadenia, aby sa vytvorilo požadované výpočtové napätie. Na troch mostoch bolo spolu použitých 90 predopnutých systémov a 1 200 metrov lamely Sika® CarboDur® S626.

Výhody Sika riešenia

Technológia použitá na zosilnenie mostov pre tatranskú zubačku má niekoľko nesporných výhod: rýchlu inštaláciu, jednoduchú manipuláciu aj dlhú životnosť. Sika riešenia prispeli k tomu, aby po zrekonštruovanej trati a obnovených a posilnených mostoch mohla medzi Štrbou a Štrbským Plesom opäť premávať známa zubačka. Teraz už aj s novými modernými súpravami.