Spojenie spoločnosti Sika so skupinou MBCC prináša do odvetvia stavebníctva silnúa pozitívnu zmenu. MBCC ako popredný svetový dodávateľ stavebnej chémie a riešení spolu so Sika cielia na udržateľnosť a inovácie. S 33-tisíc odborníkmi, ktorými disponujeme, sa nám to darí na výbornú.

Rozšírenie portfólia udržateľných produktov a ich väčšia dostupnosť je hlavným zmyslom spojenia skupiny MBCC a Sika. Inovatívne a udržateľné riešenia dokážeme ponúknuť na budovy, infraštruktúru, podzemné stavby, na novú výstavbu, ako aj na prestavbu a renovácie. Akvizíciou spoločnosti MBCC Group sa Sika stala šampiónom v oblasti udržateľnosti a inovácií. Riešenia budúcnosti prinášame už dnes. Pýšime sa napríklad Sika Power – radom tvrdených lepidiel na báze epoxidov na výrobu mimoriadne dlhých lopatiek rotorov veterných turbín. V segmente veternej energie sa používajú aj jedinečné malty na veterné turbíny od spoločnosti MBCC. Tie dopĺňajú vysokopevné, mimoriadne odolné a úrazovo pevné malty Sika, ktoré sú vhodné na stavbu a rekonštrukciu veterných turbín na mori.

Overené v praxi

Pre Sika nie je žiadna výzva nezrealizovateľná. Naopak, milujeme ich, pretože posúvajú ďalej našu spoločnosť, ale aj možnosti stavebníctva a priemyslu a ich vplyv na kvalitu života a životné prostredie. Vyvíjanie unikátnych produktov a technológií, ktoré navzájom spolupracujú, uľahčuje technologické riešenia stavieb a skracuje čas ich realizácie. S MBCC ako partnerom dokážeme ešte viac. Veď to bolo práve MBCC riešenie, ktoré umožnilo postaviť najvyšší mrakodrap na svete – Burdž Khalifa, vysoký 828 metrov! Aby však táto dubajská pýcha mohla vyrásť, bolo treba nájsť mnoho neštandardných riešení a v istom zmysle slova dokonca prekonávať fyzikálne zákonitosti. Jednou z výziev bolo napríklad čerpanie betónu do extrémnych výšok a za extrémne teplého počasia. Naše prímesi s vysokým obsahom vody si s touto úlohou poradili a umožnili čerpanie betónu bez prerušenia až do výšky 600 metrov.

Svetový unikát

Ďalším z dlhého radu unikátnych riešení, ktoré teraz patria do portfólia Sika, je prvé flexibilné lepidlo na dlaždice na svete. Vyrába sa novou, patentom
chránenou technológiou a prináša na stavbu úplne nové možnosti. Lepidlo totiž rýchlo tuhne, ale zároveň ponúka dlhý čas na prípadnú korekciu. Zvyšuje tak rýchlosť prác a zároveň minimalizuje riziko reklamácií realizácie. Ďalšou prednosťou lepidla PCI Nanorapid je úplná bezprašnosť. Počas otvárania, miešania a liatia lepidla nevzniká prakticky žiadny prach. Okrem šetrnosti k zdraviu je PCI Nanorapid šetrné aj k životnému prostrediu. Pri jeho výrobe sa spotrebuje výrazne menej energie ako pri iných produktoch s obsahom portlandského cementu. Takže sa nám opäť podarilo znížiť uhlíkovú stopu.

 

Bližšie k zákazníkom

Spojením so skupinou MBCC sme získali nové distribučné kanály a k našim zákazníkom sme najbližšie v našej viac než storočnej histórii. Zákazníkov obsluhuje viac ako 400 pracovísk, čo v praxi znamená aj kratšiu vzdialenosť a kratší čas dodania tovarov. To nesporne prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy. Inovácie a zodpovedný prístup k životnému prostrediu skupiny MBCC si všimli aj renomované organizácie, spracúvajúce analýzy v oblasti environmentálnych, sociálnych a správnych hodnotení (ESG). MBCC získala tento rok hodnotenie s najvyšším ratingom v ESG. EvoVadis – organizácia monitorujúca udržateľnosť v globálnych dodávateľských reťazcoch – zas udelila spoločnosti MBCC strieborný odznak za ESG, čo ju zaraďuje medzi 25 % najlepšie hodnotených spoločností v rámci našej priemyselnej skupiny. Do budúcnosti bude stratégia udržateľnosti Sika, ktorej je MBCC súčasťou, stáť na štyroch dôležitých pilieroch: na udržateľných produktoch, na vnímaní životného prostredia ako jedinečného, hodnotného a významného celku, na starostlivosti o zamestnancov, ktorých máme aktuálne vyše 33-tisíc, a na integrite podnikania. Stratégia udržateľnosti spoločnosti Sika 2025 bude zosúladená so stratégiou Sika Way to Net Zero, ktorá sa usiluje o dosiahnutie nulových emisií uhlíka vo všetkých svojich prevádzkach a hodnotovom reťazci do roku 2050. V Sika sme presvedčení, že spoločným zavádzaním udržateľných postupov môžeme významne prispieť k zníženiu emisií uhlíka v stavebnom sektore a pripraviť cestu k udržateľnejšej budúcnosti.