Podať niekomu pomocnú ruku znamená vydať zo seba trochu energie a späť jej dostať podstatne viac. O platnosti tejto nefyzikálnej zákonitosti sa presvedčila stovka našich zamestnancov, ktorá sa v rámci Sika Day zúčastnila aktivít v zariadení pre seniorov Agapé Senior Park v Hornom Bare.

Tak ako predchádzajúce, aj tretí ročník nášho podujatia Sika Day bol zameraný na dobrovoľnícku pomoc. V rámci spoločenskej zodpovednosti bol však ostatný Sika Day zorganizovaný tak, aby mali z pomoci úžitok, zážitok a dobrý pocit nielen adresáti pomoci, ale aj jej poskytovatelia. A aby sme si tak spoločne uvedomili, že má zmysel starať sa o seba navzájom.

Návrat do detských čias

Stovka dobrovoľníkov – zamestnancov Sika - preto prišla ráno 9. júna do krásneho areálu domova pre seniorov Agapé Senior Park v dedinke Horný Bar na Žitnom ostrove. Rozdelili sme sa do štyroch skupín, aby sme stihli čo najviac z nášho bohatého dobrovoľníckeho plánu. Cieľom CSR firemnej aktivity bolo spríjemniť obyvateľom Agapé Senior Parku deň, a preto sme program prispôsobili ich možnostiam. Športovalo sa, ale vskutku inak, než sme bežne zvyknutí. Napríklad v disciplíne, keď dvojice – vždy jeden senior a jeden zamestnanec Sika - mali palicami preniesť papierové lopty zo zeme do nádoby, sme sa chvíľami cítili ako voľakedy v detskom tábore. Dávno sme sa tak nenasmiali, aj keď aktivitu brali všetci s plnou vážnosťou a odhodlaním.

Dobrá nálada, dvojice a loptičky zostali na scéne aj v druhej disciplíne, keď bolo treba dostať loptičky z jednej strany stola odrazom až na druhý koniec. A tam ich druhý člen tímu chytal do malej bránky. Vlastne do malej nádobky... Kým sme zvládli tretiu úlohu, ktorá bola naozaj komplikovaná a každý v nej súťažil sám za seba, bol čas na obed. Uznajte, že premiestniť malé loptičky z jednej nádoby do druhej tak, že musíte najskôr vyhodiť do vzduchu balón, potom rýchlo premiestniť loptičku, následne balón rýchlo chytiť a takto pokračovať, až kým nie sú premiestnené všetky loptičky, by bola fuška aj pre trénovaného profesionála. Ale my sme tu boli všetci rovnakí amatéri, odhodlaní nepokaziť zábavu a užiť si deň.

Umenie ako cesta k zblíženiu

Po výdatnom a naozaj chutnom obede a potrebnej obedňajšej pauze sme prepadli čaru arteterapie. Každý sa podľa svojho gusta ponoril do toho, čo ho baví, aby sa zároveň vnútorne trochu stíšil, dotkol sa svojho prežívania a cez umenie vyjadril sám seba. Spolu so seniormi zamestnanci Sika kreslili a maľovali. Výsledkom boli nielen naozaj zaujímavé diela a výtvory, ale aj pocit zblíženia, spolupatričnosti a tichej pohody.

Keď dáš, dostaneš

Na zozname úloh bolo pôvodne aj viac ručnej práce, napríklad brúsenie a lakovanie lavičiek či čistenie záhonov, ale škrt cez rozpočet nám urobil dážď. V Sika sme síce zvyknutí, že väčšina našich produktov sa dá používať aj vtedy, keď počasie nie je najlepšie, ale, žiaľ, niektoré práce sa v daždi jednoducho robiť nedajú. To by sme narobili viac škody ako úžitku.