Slovenské narodeniny, celosvetový Sika deň, roadshow, účasť na mnohých konferenciách doma aj v zahraničí, zavedenie zelených postupov aj výrobkov a, samozrejme, participovanie expertov aj materiálov Sika na stovkách stavieb, kam sme boli schopní načas dodávať všetko potrebné aj napriek materiálovej kríze. To je Sika 2022 v skratke.

 Nevieme sa ubrániť dojmu, že čas z roka na rok plynie rýchlejšie. Toľko výziev, toľko povinností a zrazu je tu december, keď treba okrem iného aj bilancovať. Pri spätnom pohľade môžeme konštatovať, že rok 2022 bol výnimočný a zároveň plodný. Výnimočným a do istej miery nepredvídateľným ho urobili najmä nepríjemnosti spojené s covidom, ale aj nečakaná materiálová a energetická kríza. Napriek všetkému sa nám podarilo zrealizovať niekoľko tuctov veľmi dobrých akcií, zaviesť nové zelené postupy a čo je nemenej dôležité, dodávať Sika stavebné materiály a chémiu na všetky stavby. V časoch, keď na stavbách mnoho materiálov buď úplne chýbalo, alebo sa lehota ich dodania niekoľkonásobne predĺžila, to považujeme za úspech a potvrdenie toho, že Sika je spoľahlivým partnerom.

Oslava aj zelené riešenia

Podarilo sa nám to aj vďaka tomu, že Sika je na Slovensku etablovaná značka – o rok nás čakajú 30. narodeniny –, ktorá je zároveň súčasťou nadnárodnej rodiny Sika. Význam a dôležitosť takéhoto spojenia sa ukázal aj v roku 2022, keď Sika v jednotlivých krajinách spolupracovala ešte užšie a intenzívnejšie, aby svojich obchodných partnerov a stavebníkov nenechala v štichu. Takpovediac v štichu, respektíve v čoraz väčších problémoch, sa však nachádza naša planéta. Každý z nás je spoluzodpovedný za jej stav, preto sme v roku 2022 zaviedli ďalšie nové zelené procesy do výroby aj predaja a na trh priniesli niekoľko k prostrediu šetrných výrobkov a materiálov. V roku 2023 v tom plánujeme pokračovať.

Delenie sa o skúsenosti

Nielen kvôli planéte, ale kvôli dobrému životu ako takému považujeme za zmysluplné deliť sa o skúsenosti, vedomosti, príklady dobrej praxe a know-how. Po dvojročnej pandemickej prestávke sme preto radi participovali na mnohých domácich aj zahraničných konferenciách, výstavách a ďalších eventoch. Boli ich desiatky, za všetky spomeňme akciu Moderná stavba, ktorá prebiehala na jeseň v Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline a v Trnave, Betonárske dni, Strechársku konferenciu či pražské Zelené strechy.

Zvládnuté výzvy

Jednou z množstva realizačných výziev bola rekonštrukcia parkoviska veľkého nákupného centra v Bratislave. Dlhodobé problémy v ňom spôsobovala pojazďovaná strecha, a to hlavne v dôsledku pretrvávajúcich priesakov do betónovej konštrukcie cez pôvodnú povlakovú úpravu. Hlavná požiadavka investora bola zamedziť akémukoľvek prenikaniu vody cez vrchnú vrstvu parkovacieho domu. 

Na základe tejto požiadavky navrhla Sika Slovensko v spolupráci s projektantskou kanceláriou povlakovú úpravu pojazďovaných striech parkovacích domov systémom Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV poisteným vlhkostnou bariérou Sikafloor®-81 EpoCem, ako aj hydroizolačne upravenými dilatačnými škárami systémom Sika® FloorJoint.

Výzvou bola aj revitalizácia a spevnenie 5-pólového železničného mosta na Štrbskom Plese pomocou špeciálnej technológie dodatočného predpínania uhlíkových lamiel Sika Carbodur. Sika našla na všetko vyhovujúce riešenie, pričom sa použili aj sanačné malty na obnovu betónových konštrukcií z radu Sika MonoTop.

Projektov, na ktorých sme participovali, bolo, samozrejme, oveľa viac. Všetky sú pre nás rovnako dôležité a ku každému pristupujeme rovnako zodpovedne. Teší nás, že aj keď je to niekedy zložité, vďaka širokému portfóliu systémov a produktov Sika dokážeme nájsť riešenie na každý problém.

Raster

Aj na týchto projektoch Sika v roku 2022
participovala    

  • Chladiace veže Mochovce – rekonštrukcia a obnova
    chladiacej veže systémom Monotop
  • Danfoss strecha – rekonštrukcia a zateplenie výrobnej
    haly (bitúmenová hydroizolácia Igolflex 201)
  • Volkswagen Bratislava – strecha a podlaha (fólia Sarnafil LTS, podlahy Sikafloor)
  • Tunel Čebrať – hydroizolácia tunela fóliou Sikaplan WP 1100-21HL2