Viete, bez čoho by Sika neexistovala? Bez základnej myšlienky, ktorou je vyvíjať a vyrábať veci, ktoré pomáhajú žiť lepší život. S tým sa okrem kvality výrobkov neodmysliteľne spája aj ich vplyv na životné prostredie. Výrobky Sika sú dôkazom, že aj stavebná chémia môže byť priateľská k životnému prostrediu.

Súčasťou všetkých inovácií Sika je trvalo udržateľný rozvoj. To znamená, že naše produkty aj výrobné technológie spĺňajú kritériá zlepšenej energetickej aj materiálovej efektivity s čo najmenším dosahom na životné prostredie. Aby to neboli len prázdne slová, či dokonca greenwashing, Sika vyvinula metodiku Správy portfólia udržateľnosti (SPM). Ide o mechanizmus, ktorý naša spoločnosť používa na hodnotenie a klasifikáciu svojich výrobkov z hľadiska účinnosti a trvalej udržateľnosti.

Účinnejšie a trvalo udržateľné

Aj vďaka tejto metodike sme dokázali vyvinúť a vyrábame malty na opravu a ochranu betónov, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu než doteraz. Dôkazom je napríklad Sika MonoTop.

Malta bola vyvinutá po rokoch výskumu a je navrhnutá tak, aby dosiahla dlhodobú životnosť všetkých opravných prác poškodeného betónu v dôsledku korózie, poškodenia konštrukcie, vniknutia vody, cyklov zmrazovania a rozmrazovania, seizmickej aktivity, reaktívneho kameniva a podobne. Sortiment tvorí kompletný systém, ktorý umožní maximalizovať trvácnosť konštrukcie pri minimalizácii použitých zdrojov. Za všetky spomeňme len jednu z mált, a to Sika MonoTop®-1010, ktorá má zníženú uhlíkovú stopu vďaka tomu, že sme nahradili portlandský cement popolčekom. V porovnaní s referenčnou cementovou maltou na opravu betónu sa so Sika MonoTop®-1010 ušetrí približne 3,5 kg CO2 pri výrobe každého jedného 25-kilového vreca malty.

Polyuretán novej generácie

Žiadna stavba sa nezaobíde bez tmelov a lepidiel. V porovnaní s napríklad už spomínanou maltou sa ich minie síce iba zlomok, ale majú zásadný vplyv na funkčnosť a kvalitu finálnej stavby. Preto musia byť tmely a lepidlá spoľahlivé a trvanlivé bez ohľadu na materiály, na ktoré sa aplikujú, a musia zvládať aj náhle klimatické zmeny, napríklad zmenu počasia zo dňa na deň alebo z hodiny na hodinu, a to bez zmeny funkčnosti. Sika je aj v tomto segmente priekopníkom v udržateľnom riešení a dôkazom je využívanie lepidiel a tmelov Sika Purform na báze polyuretánov pri realizácii zelených budov. Nespornou prednosťou polyuretánových tmelov a lepidiel je využívanie technológie založenej na unikátnych vlastnostiach mikroštruktúry flexibilných a tvrdých častíc, ktoré sa prispôsobujú požiadavkám priestoru a vonkajších podmienok. Na inovácii polyuretánovej platformy Purform stoja aj ďalšie generácie produktov Sikaflex, ktoré sú už dnes „zelenými“ vlajkovými loďami medzi lepidlami a tmelmi, a to polyuretány ešte určite nepovedali posledné slovo.

Reálny vplyv na životné prostredie

Ako vlastne tmely a lepidlá ovplyvňujú stav životného prostredia? Dovolíme si tvrdiť, že zásadne. Po prvé, ide o tmely a lepidlá s nízkymi emisiami prchavých organických látok, takže zabezpečujú dobrú kvalitu vnútorného prostredia. Okrem toho pri odbornej aplikácii predlžujú životnosť stavby a znižujú jej energetickú náročnosť, pretože zabraňujú úniku tepla a vzniku tepelných mostov. Zabraňovanie úniku tepla a inštalácia izolácie proti vlhkosti následne znižujú energetické požiadavky na kúrenie a chladenie. Takže šetria zdroje aj prírodu. Na podobnom princípe, predlžujúcom životnosť a funkčnosť a znižujúcom dosah na životné prostredie, fungujú aj Sika systémy hydroizolácie, podláh a strešných systémov. Úplný zoznam stavebných materiálov a postupov, ktoré boli hodnotené systémom SPM, je k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Sika.