Radón je plyn bez vône či zápachu a jeho vplyv na ľudské zdravie je devastujúci. Na väčšine Slovenska je podľa meraní mierne až stredné riziko koncentrácie radónu, napriek tomu sa podmienky líšia dom od domu, stavba od stavby.

Nebezpečný radón: Ako vás ochránia produkty od Sika

Vedeli ste, že stačí rok života v dome so zvýšeným obsahom radónu a  do tela sa vám dostane toľko radiácie, ako keby ste počas tých 365 dní chodili denne na RTG pľúc? Nechceme strašiť, to sú vedecké fakty. Radón je bezfarebný plyn, ktorého izotopy sa po vdýchnutí usádzajú v pľúcach a poškodzujú DNA pľúcnych tkanív. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je pôsobenie radónu druhou najčastejšou príčinou rakoviny pľúc – hneď po fajčení.

 Odkiaľ sa vzal radón?

Dá sa povedať, že radón je s nami všade. Dôležitá je však jeho koncentrácia. Dôvod jeho rozšírenia je výskyt rádia 226 vo všetkých prírodných materiáloch. Rádium 226 sa rádioaktívnou premenou mení na plynný radón 222. Jeho obsah v dome sa môže líšiť od jeho obsahu v exteriéri. A vo vnútri môže byť iné množstvo radónu v pivnici, ktorá sa takmer nevetrá, a iná v kuchyni alebo v spálni. Oficiálne je Slovensko klasifikované ako oblasť s nízkym alebo stredným radónovým rizikom. Skontrolovať si to môžete napríklad na mape radónového rizika Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Aj na nej vidno, že oblasti s najvyššou koncentráciou radónu sú Strážovské vrchy, Považský Inovec a Malé Karpaty. Vyššie koncentrácie sú bežné na územiach s rozrušenou zemskou kôrou (pohoria), ale aj v blízkosti prameňov – na ktoré je Slovensko naozaj bohaté.

Nebezpečný radón: Ako vás ochránia produkty od Sika

Realita všedných dní

Je možné dať si zmerať koncentráciu na konkrétnom mieste alebo v konkrétnej stavbe. Treba však na to špecializovanú firmu. Kým koncentrácia radónu v pôde kolíše iba do istej miery, koncentrácia radónu v interiéri sa mení v závislosti od počasia, ročného obdobia či prúdenia vzduchu. Na určenie absolútne presných hodnôt by meranie malo prebiehať rok! Samozrejme, podľa zákona by koncentrácia radónu a preventívne opatrenia na jej zníženie mali byť zohľadňované už v projekte stavby. Otázkou je, ako to ktorý projektant dodržiava. Na stavby stojace desiatky rokov sa navyše vzťahovala úplne iná legislatíva a iné normy ako dnes. A tak možno vo vašom novom dome alebo vo vysnívanej prerobenej starej chalupe neďaleko termálnych kúpeľov vdychujete radón, netušiac, že je ho tam viac, než je vhodné pre zdravie.

Zmiernenie rizika

Stávkou na istotu, ako neprísť do styku s týmto neviditeľným nepriateľom, je využívanie stavebných materiálov, ktoré pred radónom chránia. Naša hydroizolačná malta Sika MonoTop®-120 Seal obsahuje špeciálne prísady, ktoré uzatvárajú betón proti vnikaniu vody a ochránia vašu stavbu aj pred radónom.

Nebezpečný radón: Ako vás ochránia produkty od Sika

Sika MonoTop-120 Seal je jednokomponentná cementová hydroizolačná stierka (stačí pridať vodu) s kryštalizačným účinkom, ktorá výrazne znižuje nasiakavosť betónu. Je vhodná najmä ako ochrana betónových konštrukcií pred prenikaním vody. Dá sa však používať aj v nádržiach, vodojemoch a bazénoch, pretože voda ostáva pitná aj po tom, ako sa dostane do kontaktu s našou stierkou. V bezpečí tak bude vaša stavba, vaša voda a navyše aj vy a vaša rodina, ktorá nebude v dome vystavená zvýšenej koncentrácii radónu, aj keby ho bolo v okolí viac.