Sika MonoTop®-722 Mur

1-komponentná malta na opravu a vystuženie muriva

Sika MonoTop®-722 Mur je hotová, 1-komponentná, vláknami vystužená, paropriepustná cementová sanačná malta s reaktívnymi pucolánovými komponentami, vybranými plnivami a špeciálnymi prísadami. Sika MonoTop®-722 Mur v kombinácii s vhodnou tkaninou zo sklených vláken zabezpečuje efektívnu stabilizáciu muriva. Vznikajúce napätie sa distribuuje na väčšiu plochu, čím sa zabraňuje vzniku trhlín a odpadávaniu malty.

  • Vysoká prídržnosť na tradičných podkladoch (tehla, kameň a pórovité podklady)
  • Nízky E-modul: výrobok spolupôsobí s podkladom, bez odpadávania aj v prípade pohybov v podklade
  • Pred  aplikáciou  nie  je  potrebná  žiadna  úprava  slabších podkladov
  • Dobrá spracovateľnosť
  • Vysoká kompatabilita s mnohými podkladmi
  • Nestekavé, ani pri práci nad hlavou
  • Finálne zahladenie produktu je možné realizovať špongiovým hladítkom