Sika® CarboShear L

Sika CarboShear L sú proti korózii odolné uholníky z uhlíkových vlákien, vyvinuté na zosilovanie betónových konštrukcií v šmyku a na ukotvenie Sika CarboDur lamiel na ich koncoch. Sú súčasťou Sika CarboDur CFRP systému na zosilovanie nosných konštrukcií. Sika CarboShear L sú na podklad lepené ako externá výstuž pomocou lepidla na báze epoxidových živíc Sikadur-30. V prípade zvýšenej teploty počas zabudovania a / alebo počas prevádzky sa používa lepidlo na báze epoxidových živíc Sikadur-30 LP. Na ukotvenie do drážok je možné použiť Sika AnchorFix-3+.

Sika® CarboShear L sú  proti  korózii  odolné  uholníky z uhlíkových  vlákien, vyvinuté na  zosilňovanie betónových konštrukcií v šmyku a na ukotvenie lamiel Sika® CarboDur® na jej koncoch. Sú súčasťou Sika CarboDur® CFRP systému na zosilňovanie nosných konštrukcií. Sika® CarboShear L uholníky sú na podklad lepené ako externá výstuž pomocou lepidla na báze epoxidových živíc Sikadur®-30. V prípade zvýšenej teploty počas zabudovania sa používa lepidlo na báze epoxidových živíc Sikadur®-30 LP. Na ukotvenie uholníkov do drážok je možné použiť aj Sika AnchorFix®-3+.
Podrobné údaje k lepidlám sú uvedené v aktuálnych produktových listoch.

 • Overený kotviaci systém.
 • Nekorodujúce.
 • Veľmi vysoká pevnosť a trvanlivosť.
 • Šmykové zosilnenie.
 • Dobre definované kotvenie.
 • Nízka vlastná hmotnosť.
 • Nízka konštrukčná hrúbka, môže byť pretieraný.
 • Jednoduchá doprava.
 • Jednoduchá aplikácia bez ťažkých zariadení.
 • Odolnosť proti únave.
 • Minimálna príprava uholníkov.
 • Minimálny vplyv na estetiku.