SikaGrout®-212

Zálievková malta s kompenzovaným zmrašťovaním na univerzálne využitie.

SikaGrout®-212 je cementová, 1-komponentná, hotová, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s malým zmrašťovaním. SikaGrout®-212 spĺňa požiadavky na výrobky pre kotvenie a zosilňovanie betónu zabudovaním oceľových výstužných prútov podľa EN 1504-6.
SikaGrout®-212 spĺňa požiadavky triedy R4 podľa EN 1504-3.

  • Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
  • Kompenzované zmrašťovanie
  • Veľmi dobrá tekutosť
  • Dobrá prídržnosť k betónu
  • Nespôsobuje koróziu
  • Bez segregácie
  • Čerpateľná alebo nalievateľná
  • E-modul > 35 GPa
  • Vysoká odolnosť proti mrazu a posypovým soliam (R4)