Sika® Injection-841

Injektážny materiál na báze jemného cementu

Sika® Injection-841 je injektážny materiál na báze jemného cementu na injektovanie trhlín, ako aj na vypĺňanie veľkých dutín a kotvenie.

  • Cement bez obsahu chloridov
  • Vysoká tekutosť
  • Bez minerálnych plnív
  • Nízky vodný súčiniteľ v/c
  • Vysoká počiatočná a konečná pevnosť
  • Odolnosť proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a posypovým soliam
  • Nehorľavý
  • Odolný proti korózii