Sikacryl®-200

Vysoko kvalitný akrylový tmel na aplikácie v interiéri a exteriéri

Sikacryl®-200 je 1-komponentný, akrylový tmel na vodnej báze do škár s malým pohybom a na vyplnenie trhlín. Má dobrú prídržnosť k väčšine bežných stavebných materiálov bez primera, je odolný proti ďažďu a je pretierateľný. Celková prípustná deformácia ±12,5 %. Na použitie v interiéri a v exteriéri.

  • 1-komponetný, pripravený na okamžité použitie
  • Pretierateľný
  • Dobrá prídržnosť k mnohým podkladom
  • Prepravovateľný pri −10 °C (max. 24 hodín)
  • Použitie v interiéri a v exteriéri
  • Nestekavý
  • Celková prípustná deformácia ±12,5 %
  • Odolný proti dažďu