Sika® Primer-290 DC

Nepigmentovaný primer na báze rozpúšťadiel na lepenie a tmelenie drevených palubných obkladov

Sika® Primer-290 DC je bezfarebný až jemne žltý podkladový náter - primer na báze rozpúšťadiel, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára tenkú vrstvu. Táto vrstva pôsobí ako spojenie medzi podkladom a lepidlom/ tmelom. Sika® Primer-290 DC je špeciálne navrhnutý na prípravu lepených plôch drevených palúb a obkladov pred tmelením so Sikaflex®-290 DC alebo lepením so Sikaflex®-298.