Sikaflex® PRO-3 Purform®

Polyuretánový tmel do podlahových škár a pre použitie v pozemnom stavebníctve

Sikaflex® PRO-3 Purform® je 1-komponentný, vlhkosťou vytvrdzujúci, elastický, polyuretánový tmel. Na tesnenie mnohých typov škár v podlahách a v pozemnom stavebníctve. Zachováva si elasticitu v širokom rozsahu prevádzkových teplôt. Vysoká mechanická a chemická odolnosť zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť.

  • Vysoká celková prípustná deformácia: +/-25% (ISO11600) & ±50 % (ASTM C920)
  • Rýchly vývin mechanických vlastností
  • Vysoká mechanická a chemická odolnosť
  • Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • Dobrá trvanlivosť
  • Nespôsobuje zafarbenie na mnohých podkladoch
  • Veľmi nízky obsah monomérov: nie je potrebné školenie k bezpečnosti (REACH obmedzenie 2023, príloha 17, údaj 74)
  • Vytvrdzovanie bez bublín
  • Dobrá priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov