Sikaflex® Tank N

Elastický tmel do škár vystavených pôsobeniu chemikálií

Sikaflex® Tank N je 1-komponentný, vlhkosťou vytvrdzujúci elastický tmel.

  • Vysoká chemická odolnosť
  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Celková prípustná deformácia ± 25% (ISO 9047)
  • Dobré aplikačné vlastnosti