Sikafloor®-352 FibreLevel

Cementová samonivelačná vyrovnávacia stierka vystužená vláknami pre hrúbky 3-30 mm

Sikafloor®-352 FibreLevel je predmiešaná prášková zmes obsahujúca špeciálne cementy, triedené plnivá, vlákna a kompatibilné prísady. Používa sa na vyrovnanie podkladov v interiéroch pred následnou finálnou úpravou.

  • Samonivelačné vlastnosti
  • Rýchla a jednoduchá aplikácia
  • Veľmi dobrá tekutosť
  • Jednoduchá strojná aj ručná aplikácia
  • Slabé zmrašťovanie vďaka obsahu vlákien
  • Hrúbka vrstvy od 3 mm do 30 mm
  • Pochôdzna po 3-4 hodinách
  • Neobsahuje kazeín ani formaldehyd