Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikafloor®-151

Epoxidový podkladný náter, vyrovnávacia stierka a maltový poter

Sikafloor®-151 je 2-komponentná, nízkoviskózna, viacúčelová epoxidová živica, ktorá sa môže použiť ako epoxidový základný náter, vyrovnávacia malta a maltový poter

  • Nízka viskozita
  • Dobrá schopnosť penetrácie
  • Vysoká odtrhová pevnosť
  • Jednoduchá aplikácia
  • Krátke čakacie časy
  • Mnohoúčelové použitie
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty