Sikacryl®-112 Universal

Univerzálny akrylový tmel do interiéru

Sikacryl®-112 Universal je 1-komponentný, akrylový tmel na vodnej báze do škár v interiéri s malým pohybom a na vyplnenie trhlín v interiéri. Je nestekavý a pretierateľný. Má dobrú prídržnosť k väčšine bežných stavebných materiálov bez primera. Celková prípustná deformácia ±7,5 %.

  • 1-komponetný, pripravený na okamžité použitie
  • Dobré aplikačné vlastnosti
  • Nestekavý
  • Dobrá prídržnosť k mnohým podkladom
  • Celková prípustná deformácia ±7,5 %
  • Pretierateľný